Europeiskt möte om tillämpad beteendeanalys

Mycket forskning finns inom området tillämpad beteendeanalys, TBA. Ett exempel är att delaktighet, engagemang och utveckling för många barn i förskoleåldern med autism kan förbättras avsevärt genom individanpassat stöd i form av mångsidiga intensiva beteendeinsatser, så kallade "early intensive behavioral interventions" som har sin grund i TBA.

Inom ramen för det treåriga Erasmusfinansierade EuroBA-projektet "Developing Professional Qualifications and Training for European Behaviour Analysts", som pågår fram till augusti 2023, anordnade Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, nyligen ett tvådagarsmöte med deltagare från sex europeiska universitet. 

Avsikten var att tillsammans definiera kunskaper, färdigheter och kompetenser inom TBA, anpassade till ramverket European Qualifications Framework, EQF.

– Vi vill säkra kvaliteten på beteendeanalytiska insatser i Europa. Det handlar om att skapa en sorts mall för vad högre utbildning i TBA kan innehålla. Dessutom utvecklar vi en digital grundkurs i beteendeanalys, översatt till sex olika språk och riktad till personer som arbetar under handledning av specialister. Ett mål för projektet är också att främja rörlighet mellan länder, säger Dag Strömberg, doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Internationellt möte

Bakre raden från vänster: Dag Strömberg (Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen, Sverige), Robert Mellon (Panteion University of Social and Political Sciences, Laboratory of Experimental and Applied Behaviour Analysis, Grekland) och Stephen Gallagher (Ulster University, Northern Ireland School of Psychology, Storbrittanien)
Främre raden från vänster: Giovambattista Presti (University of Enna “Kore”, IESCUM, Italien), Sheri Kingsdorf (Masaryk University, Institute for Research in Inclusive Education, Tjeckien), Lise Pettersson Roll, (Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige) och Jacqueline Schenk (Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Nederländerna)

Beteendeanalys i 21 europeiska länder

Tillsammans med en rådgivande grupp som består av representanter från ytterligare 15 europeiska länder, publicerade forskargruppen EuroBA nyligen en artikel som beskriver den aktuella utvecklingen av beteendeanalys i 21 europeiska länder: 

Professional Development of Behavior Analysts in Europe: A Snapshot for 21 Countries

Idag finns 516 lärosäten för högre utbildning i USA och cirka 58 i sexton europeiska länder, inklusive Stockholms universitet, som har masterutbildningar i TBA. I USA är området erkänt genom lagstiftning, statlig licensiering och/eller certifiering. Så är inte fallet för de flesta länder i Europa.

Bristen på nationellt och europeiskt erkännande och riktlinjer för kompetens är ett problem för personer, till exempel barn med autism, som skulle kunna dra stor nytta av stöd baserat på TBA.

– Ur svenskt perspektiv är kvalitetssäkring mycket viktig, till exempel rekommenderar Socialstyrelsen i "Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism", från oktober 2022, att mångsidiga intensiva beteendeinsatser ska prioriteras för barn med autism. För att genomföra sådana insatser behövs etiska, kunniga och kompetenta utövare. Annars finns risk att praktiker ger så kallade TBA-insatser som sannolikt inte kommer att göra någon nytta, vilket tidigare studier pekat på, säger professor Lise Roll Pettersson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Fler involverade

Följande medverkande hade inte möjlighet att delta på det här europeiska mötet:

  • Karola Dillenburger (Queen's University Belfast, Storbritannien)
  • Michael Keenan (Ulster University, Storbritannien)
  • Paolo Moderato (IULM University of Milan, Italien)
  • Karel Pancocha (Masaryk University, Tjeckien)