Flyktingkrisen ur barns perspektiv

Ny artikel om att lyssna på yngre barn i det svenska asylmottagandet.

Universitetslektor Sandra Karlsson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har i den norska tidskriften "Barn - forskning om barn och unga i Norden" publicerat en artikel som bygger på reflektioner kring lyssnande på barn på ett asylboende under den så kallade ”flyktingkrisen”.

Studien lyfter ett etiskt lyssnande på barn, med lyhördhet för deras olika sätt att uttrycka sig på, och med respekt för deras integritet i forskningsprocessen. Genom att lyssna på asylsökande barns känslor kan förståelsen öka för deras rädslor. 

Läs hela artikeln ”Flyktingkrisen” ur ett barnperspektiv: Att lyssna på yngre barn i det svenska asylmottagandet"

Barn, händer
Foto: Unsplash