Inkludering kan ibland hindras av negativa interaktioner

Ny artikel om implementering av internationella lagar i skolor.

Artikeln, som belyser exempel från Tyskland, är skriven av professor Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tillsammans med Ronny Freier och Ulrike Thams. 

Läs artikeln: 
"Juridification and regulative failures. The complicated implementation of international law into national schools"

Inkludering
Foto: Surface, Unsplash