Italiensk forskning om inkluderande leksaker

Det italienska och svenska samhället är ganska lika i syn på inkludering i samhället, menar Nicole Bianquin, biträdande professor på Bergamo universitet i Lombardiet i Italien. Men det finns skillnader.

Illustration av leksaker

Nicole Bianquin var nyligen på besök på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Inkludering tillhör ett av hennes forskningsområden och hon har bland annat specialiserat sig på leksaker och lek. 

– Det är roligt och väldigt givande att forska kring de här ämnena, säger Nicole Bianquin. Ibland tar jag med mig leksaker till våra testmiljöer på universitetet för att analysera dem tillsammans med mina studenter. Det här är ett ämne som jag älskar att arbeta med!

Nicole Bianquin

Det kan handla om allt från byggleksaker, dockor och bilar till robotliknande leksaker. Pussel kan till exempel vara en stor utmaning för barn med funktionsnedsättning. 

– Vi samarbetar med ett företag som tillverkar 3D-pussel med varierande ytor. 

Det internationella verktyget TUET (Toys Usability Evaluation Tool) ger en metod för att analysera lämplighet för leksaker för barn med funktionsnedsättning. Verktyget används bland annat av leksaksföretag för att bedöma lämplighet och ta fram tillgängliga leksaker. 

– Det finns inte många leksaker på marknaden för barn med funktionsnedsättningar men vi ser ett paradigmskifte just nu i och med att även tillverkarna börjar titta på leksakerna ur de här aspekterna. 

Lång historia

Inkluderingsfrågor har en lång historia i Italien och utgör en viktig del av det italienska samhället – på sociala, kulturella och politiska plan. Alla elever med funktionsnedsättning går i allmänna skolor. 

Nicole Biuanqin arbetar också med implementering av inkluderingsfrågor på systemnivå på italienska skolor. 

– Det handlar om att titta på attityder hos lärare, elever och föräldrar. Inkludering är en process. 

Under sin Sverigevistelse hann Nicole Bianquin också med ett besök på en skolklass i nollan, det vill säga barn som är sex till sju år gamla. 

– Det var imponerande och väldigt annorlunda jämfört med italienska skolförhållanden för barn i samma ålder. Min erfarenhet var att barnet är i centrum här i Sverige och tillåts att vara väldigt fria och kreativa jämfört med i mitt hemland. Barnen får delta i väldigt mycket praktiska aktiviteter här medan det i Italien är mycket mer fokus på undervisande aktiviteter och på att läsa och skriva, även om en del skolor naturligtvis arbetar på lite annorlunda vis även där.