Lek viktigt för att utvecklas socialt och må bra

Ökad delaktighet och höjt engagemang hos barn som deltog i forskningsstudie.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, uppmärksammar på sin webbplats en studie där fyra forskare vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, granskar en intervention för lek och samspel som genomförts på förskolor.
 

Barn som gungar
Foto: Unsplash

Bakom studien står doktorand Maria Glad, universitetslektor Eva Siljehag, professor Mara Westling Allodi och professor Sam Odom

Läs SPSM:s artikel om studien: 
Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention– en fallstudie i fyra förskolor

Läs hela forskningsartikeln: 
Supporting children’s social play with peer-based intervention and instruction in four inclusive Swedish preschools