Livskvalitet för ungdomar som har autism

Forskning visar på vissa funktionssvårigheter och låg livskvalitet bland ungdomar inom autismspektrumet – med dålig psykisk hälsa som följd.

Om det har professor Lise Roll-Pettersson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, författat en artikel tillsammans med Anna Backman, Eric Zander, Sarah Vigerland och Tatja Hivikoski.

Läs artikeln: 
"Functioning and quality of life in transition-aged youth on the autism spectrum – associations with autism symptom severity and mental health problems"

Ungdomar
Foto: Devin Avery/Unsplash