Medel till projekt om barn med migrationsbakgrund och till projekt om ledarskapsautonomi

I stora utlysningen Utbildningsvetenskap har Vetenskapsrådet tilldelat medel för två projekt med medarbetare vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, som huvudsökande och medsökande.

Projektet "Barn med migrationsbakgrund i grundsärskolan" tilldelats 5 996 563 kronor. Hvudsökande är Nihad Bunar och medsökande Liz Adams Lyngbäck och Enni Paul, alla tre Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.   

Wieland Wermke, också Specialpedagogiska insttiutionen, Stockholms universitet, har som medsökande i projektet "Ledarskapets autonomi i svenska, finska och isländska kommuner och skolor" tilldelats 6 miljoner kronor. Huvudsökande är Daniel Nordholm, Uppsala universitet.

Stort grattis!