Musik för att motverka psykisk ohälsa

Många unga känner sig ensamma och utanför. Och hopplösheten gör att de mår allt sämre. Brister i skolan kan utgöra en orsak.

Ulf Jederlund, Specialpedagogiska institutionen och Maria Wassrin, Institutionen för ämnesdidaktik, båda Stockholms universitet ger, tillsammans med Max Martin och representanter från bland annat flera lärosäten, förslag på hur utvecklingen kan vända, i en debattartikel i Göteborgs-Posten. 

Läs artikeln: 
"Mer musik i skolan behövs för att bekämpa ungas psykiska ohälsa"

Keyboards
Foto: Unsplash