Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

I en ny artikel reflekterar författarna Eva Siljehag, universitetslektor, och Mara Westling Allodi, professor, båda Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, över ett stegvis införande i Sverige av ett program som stödjer social interaktion och lek i inkluderande förskolor.
 
Läs Eva Siljehag och Mara Westling Allodis artikel: 
“Introducing a program supporting social interactions and play in inclusive preschools in Sweden: reflections on a stepwise collaborative implementation process”

Läs den fullständiga temaartikeln:
"The inclusion of children with disabilities in early childhood education: interdisciplinary research and dialogue"

Läs hela temanumret:
"European Early Childhood Education Research Journal, Volume 31, Issue 1 (2023)" 

Barn leker
Foto: Unsplash