Tid för lek och samspel

Ta del av forskningsresultat från finalkonferensen för projektet "Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd".

Tid för lek och samspel

Doktorand Maria Gladh och studierektor Mina Sedem summerar studier för "Tid för lek och samspel". Doktorand Rasmus Riad föreläser om "Högläsning med mer dialog". Samarbetspartnerna professor Susan Sandall och professor emeritus Samuel Odom summerar forskningsprocessen och ger goda råd inför framtiden:

Forskningsresultat och reflektioner

Specialpedagogerna Lisbet Bäck, Birgitta Leymann och Camilla Suarez, som har arbetetat med "Högläsning med mer dialog", berättar om att implementera metoden och om varför de fortsätter att använda den. Anna-Karin Alberts och Caroline Örtlund, båda förskollärare, berättar om erfarenheter från att läsa böcker tillsammans med barn och om föräldrars återkoppling:

Om "Högläsning med mer dialog" 

Katja Persson och Christina Törnsäter, specialpedagoger, har i flera år använt sig av "Play Time/Social Time"-metoden som stödjer barns sociala samspel:

En inspelning om Tid för Lek och Samspel

Samtliga presentationer hålls på engelska.