Undervisning i coronatider

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer tar Stockholms universitet löpande ställningstaganden om hur vi ska förlägga vår undervisning.

Vi ber dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetes gemensamma webbsida om corona och dels på vår webbplats. 

På den här sidan kommer vi att uppdatera Specialpedagogiska institutionens beslut som rör undervisning under coronapandemin.

Webbaserad undervisning under VT 22, perioderna A och B 

Undervisning vid Specialpedagogiska institutionen är planerad att fortsatt vara webbaserad under terminsdelarna A och B, det vill säga 17 januari till 21 mars. 

Undantagna kurser är:

  • Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot synskada (UQ2SYN/UQ2LYS)
  • Didaktiska villkor för elever med synnedsättning (UQ531F)
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv (UQ005FU)

Verktyg för webbaserad undervisning 
 

Läs om mötestjänsten Zoom och om andra verktyg som behövs när du studerar webbaserat.

Här hittar du mer om digitala verktyg och tjänster

OBS! Vårens kursscheman i TimeEdit innehåller information om lokaler för undervisning som inte går att ändra i nuläget. Mer information om detta, och detaljerad information om - och länkar till undervisning i Zoom, hittar du på kurssidan i Athena.  

På denna sida