Zoologi

heterogyrus+600x350

Madagaskars skalbaggar

Diversitet och utbredning av vattenlevande skalbaggar.

bangla+600x350

Sötvattensfiskar i Bangladesh

Genetisk kartläggning med DNA-barcoding.

bilateria+600x350

Tidiga treskiktsdjur

Evolutionen av Xenacoelomorpha.

nematod+600x350

Svenska nematoder

Mångfald och systematik hos svenska nematoder.

caddisfly+600x350

Svenska Empidoidea

Taxonomi av Empidoidea - en artrik överfamilj inom flugor.

mesar+600x350

Fågelhistoria

Mesarnas biogeografiska historia.

nematinae+600x350

Svenska Nematinae

Växtstekelgruppen Nematinae (Tenthredinidae) i Sverige.

fishbase+600x350

FishBase Sverige

En plattform för information och utbildning om fisk och fiske.

gastrotrich+600x350

Svenska bukhårsdjur

Biodiversitet och fylogeni hos svenska bukhårsdjur.

caddis+600x350

Nattsländor

Beskrivning och analys av den globala mångfalden av nattsländor.

agam+600x350

Äldre samlingar av ryggradsdjur

Rekonstruktion av äldre samlingar samt insamlingsdata för de enskilda exemplaren.

julia+600x350

Taxonomi av parasitsteklar

Systematik och taxonomi av nordvästpalearktiska Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae).

lena+600x350

Morfologisk karaktärsevolution

Mönster av morfologisk karaktärsevolution: exempel från anneliderna.

cichlid+600x350

Släktskap hos cichlider

Biogeografi och släktskapsförhållanden hos cichlider med tyngdvikt på Australoheros, Crenicichla och Geophagus i södra Sydamerika.

ormstjarna+600x350

Ormstjärnornas mångfald

250 miljoner år av evolution: släktskapshistoria och mångfald hos ormstjärnor.

SYSTEMATIK

Avdelningsledare: Ulf Jondelius

Ämnesföreträdare: Ulf Jondelius