Lydia Wistisen. Foto: Amanda Forssblad
Lydia Wistisen. Foto: Amanda Forssblad

Opponent: Docent Paul Tenngart, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Ordförande: Professor Ulf Olsson, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Lydia Wistisens avhandling.
Lydia Wistisens avhandling.