Textgranskning och diskussion utifrån temat tolkningsteori: Tobias Pontara, ”Interpretation and Underscoring: Modest Constructivism and the Issue of Nondiegetic versus Intradiegetic Music in Film,” Music and the Moving Image, Vol 9, No. 2, 2016 (kontakta Johanna Ethnersson Pontara för att få tillgång till artikeln) och Ben Winters, ”The Non-diegetic Fallacy: Film, Music, and Narrative Space,” Music & Letters Vol 91, No. 2, 2010 (finns på JSTOR).