Doktorandrådet

Filosofiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminarierna där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk.

Var annat år arrangerar doktorandgruppen Stockholm Philosophy Graduate Conference, en populär konferens med flera internationella talare.

Doktorandrådet

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorandrådet som representeras av en styrelse. Styrelsen väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen. Doktorandrådet bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Sök bland våra utbildningar