Studieplaner, regler och riktlinjer

De allmänna studieplanerna för utbildning på forskarnivå i praktisk respektive teoretisk filosofi. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi (164 Kb)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i teoretisk filosofi (164 Kb)

Den individuella studieplanen ("ISP:en") upprättas vid utbildningens inledning och revideras årligen. Senaste versionen av ISP:en finns som mall i doc-format att ladda ner här: ISP (233 Kb)

Det grundläggande regelverket gällande utbildning på doktorandnivå anges i Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). Stockholms universitets föreskrifter komplettera detta regelverk:

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (51 Kb)

Regler för utbildning och examination på forskarnivå (17 december 2020) (132 Kb)

Tjänstgöring

Utbildningen genomförs vanligen under heltidstjänstgöring, men halvtidstjänstgöring är också möjlig, dock längst under åtta år. Ansökan om prolongation görs med särskild blankett (se länk ovan).

Disputation och doktorsexamen

Det grundläggande regelverket för disputationer och doktorsexamen återfinns i Högskoleförordningen (HF) samt i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet. För detaljer rörande bedömning och betygssättning, opponent, betygskommité, med mera, se även:

Anvisningar för disputationsakten vid Humanistiska fakulteten (10 september 2019) (161 Kb)

Sök bland våra utbildningar