Studieplaner, regler och riktlinjer

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i filosofi antogs i maj 2013.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi (28 maj 2013) (52 Kb)

Den individuella studieplanen ("ISP:en") upprättas vid utbildningens inledning och revideras årligen. Senaste versionen av ISP:en finns som mall i doc-format att ladda ner här: ISP (233 Kb)

Det grundläggande regelverket gällande utbildning på doktorandnivå anges i Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). Stockholms universitets föreskrifter komplettera detta regelverk:

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (51 Kb)

Tjänstgöring

Utbildningen genomförs vanligen under heltidstjänstgöring, men halvtidstjänstgöring är också möjlig, dock längst under åtta år. Ansökan om prolongation görs med särskild blankett (se länk ovan).

Disputation och doktorsexamen

Det grundläggande regelverket för disputationer och doktorsexamen återfinns i Högskoleförordningen (HF) samt i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet. För detaljer rörande bedömning och betygssättning, opponent, betygskommité, med mera, se även:

Riktlinjer för disputationer vid humanistiska fakulteten (6 maj 2014) (380 Kb)

Sök bland våra utbildningar