Grattis till Elina Malmström

Elina Malmström disputerade den 15 juni vid Stockholm Business School med sin avhandling ”An audit is an audit” (En revision är en revision). Disputationen genomfördes online.

Elina Malmström påbörjade sin doktorandutbildning hösten 2014 och hon har varvat forskarstudierna med tre föräldraledigheter, för att nu disputera med en avhandling om revision och förändring.

Elina Malmström med avhandlingen An audit is an audit.
Elina Malmström med avhandlingen An audit is an audit.

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Med en bakgrund som junior revisor har valet att forska om just revision varit självklart och min praktiska erfarenhet har visat sig vara ovärderlig under processen. Att skriva en avhandling har också varit ungefär så svårt som jag hade trott, men jag har ändå blivit överraskad över hur krävande det kan vara.

Kan du berätta något om de slutsatser du gjort i din avhandling?

Trots att monografin nu är klar menar jag att det finns mycket kring revision och förändring att forska vidare på. Jag har exempelvis sett att mindre, så kallade perifera aktörer kan ha ett större inflytande i revisionsfältet än vad man tidigare har trott. Dessa mindre aktörer som jag har studerat har varit med och påverkat hur man ser på revision. Från en harmonisering enligt ”an audit is an audit” (en revision är en revision), till ett större utrymme för en diversifiering av revisionsprocessen. Vad detta betyder för revisionsprofessionen och revision kommer att bli intressant att följa.

Elina Malmström tillsammans med handledarna Gunilla Eklöv Alander och Mikael Holmgren Caicedo.
Elina Malmström tillsammans med handledarna Gunilla Eklöv Alander och Mikael Holmgren Caicedo.

Närvarande vid disputationen var bland andra handledarna Assistant Professor Gunilla Eklöv Alander och Associate Professor Mikael Holmgren Caicedo, från Stockholm Business School.

Läs mer om avhandlingen An Audit is An Audit