Bli fysiklärare

För att bli ämneslärare i fysik krävs goda kunskaper i fysik, matematik och pedagogik. Hos oss på Stockholms universitet, Fysikum, kan du läsa fysikämnet och nå behörighet.

För att bli legitimerad lärare och få undervisa fysik i grundskolan årskurs 7-9 och på gymnasiet måste man ha läst fysikämnet på universitetsnivå, kombinerat med kurser i pedagogik. För att undervisa inom fysik/naturvetenskap för årskurs 6 och lägre behöver du inte läsa kurser hos oss på Fysikum. Du kan hos Skolverket läsa mer om vad som krävs för att få lärarlegitimation. 

Whiteboard med ekvationer.
Fysikundervisning kräver god förståelse inom matematik. Foto: Jens Olof Lasthein

Det finns flera vägar att nå fram till lärarlegitimation och du måste hitta den väg som passar dig. På vissa högskolor och universitet finns färdiga ämneslärarprogram med inriktning mot ämnet fysik. Det finns inte på Stockholms universitet, utan hos oss är den enklaste vägen att bli fysiklärare att först läsa Kandidatprogrammet i fysik och sen läsa vidare på en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

För mer allmän information om läraryrket och ämneslärarutbildningen så kan du även vända dig till Institutionen för ämnesdidaktik , som ansvarar för den pedagogiska påbyggnadsutbildningen.

 

Om du vill bli fysiklärare för årskurs 7-9 och gymnasiet och läsa hela din utbildning, från början till slut, hos oss på Stockholms universitet. Då börjar du med att läsa vårt Kandidatprogram i fysik hos oss på Fysikum. Sen läser du Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Efter dessa två utbildningra, på totalt 4,5 år, så blir du behörig att undervisa på grundskolan årskurs 7-9, med fysik som första ämne och matematik som andra ämne. Du blir även behörig ämneslärare för gymnasiet inom fysik.

Fysikkurser på universitetet kräver i sin tur även studier i matematik. Det gör att en naturlig ämneskombination är att bli lärare i både fysik och matematik. Du kan efter en kandidatexamen i fysik läsa ytterligare ungefär en termin matematikkurser och därefter också bli behörig lärare inom matematik som andra ämne på gymnasiet. För frågor om att bli ämneslärare inom matematik, och vilka kurser som krävs kan du kontakta Matematiska institutionen

Anmälan och behörighet

Du anmäler dig till alla utbildningar på Stockholms universitet via antagning.se. För att läsa på universitetet måste du uppfylla den grundläggande behörigheten. Information om den grundläggande behörigheten finns på antagning.se. Du måste också uppfylla den särkillda behörigheten specifikt för vårt kandidatprogram i fysik, information om särskild behörighet finns på programmets hemsidan. 

Efter en kandidatexamen i fysik är du automatiskt behörig att ansöka till KPU här på Stockholms universitet. 

Efter avslutad kandidatexamen och KPU så kan du ansöka om lärarlegitimation via Skolverket.  

 

Många som kontaktar oss har redan en lärarlegitimation och undervisar på årskurs 7-9 eller gymnasiet i andra ämnen. Det går jättebra att läsa fristående kurser hos oss för att få utökad behörighet till ämnet fysik. Har du inte läst någon fysik alls på universitet tidigare brukar vi alltid rekommendera att man börjar att läsa kursen FK3014 Klassisk fysik, 30 hp. Du är alltid välkommen att kontakta oss för hjälp att välja fysikkurser som passar din studiebakgrund. 

 

Vare sig det är för kompetensutveckling inom ditt nuvarande arbete som lärare, gradvis omskolning eller bara för skojs skull kanske du vill läsa några kurser i fysik utan att läsa ett helt program. Det finns också möjlighet att få studiemedel för kompetensutveckling från CSN.

Läs mer om fysikkurser för livslångt lärande

 

Kontakt

Utbildningskoordinator

Sök bland våra utbildningar