Praktikkursen

På alla kandidatprogram och inom fristående kurspaktet Data- och systemvetenskap III 30 hp, finns möjlighet att läsa kursen Yrkesförberedande praktik inom data- och systemvetenskap 15 hp för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen ges endast på vårterminen år 3. 

Praktiken ska ge kunskaper om hur data- och systemvetenskapliga teorier och metoder används i praktiken. Tanken är att du ska få erfarenheter och kontakter som hjälper till att välja ett arbete i framtiden.

Upplägg, planering och genomförande är en överenskommelse mellan dig och företaget eller organisationen som erbjuder praktikplatsen.

 • Du måste själv hitta en lämplig praktikplats.
 • Du behöver vara behörig när du ansöker.
 • Praktikplatsen ska vara relevant för utbildningen. 
 • Praktik får inte vara avlönad.

Tid för praktikperiod

Praktiken ska omfatta 360 timmar, vilket motsvarar 9 veckor om den görs på heltid. Timmarna kan planeras in under valfria veckor under vårterminen. Du kommer själv överens med din praktikplats om när du ska genomföra praktiken. Ska du även skriva examensarbete under vårterminen, tänk på att planera studierna så att du får en jämn studietakt under terminen.

Praktik vårterminen 2024

Praktikkursen kan genomföras under vårterminen från den 15 januari, 2024 till och med den 2 juni, 2024.

Ansökan öppnar 16 oktober 2023.

Sista ansökningdag är onsdag 13 december kl.17:00 (förlängd en dag).

Behörighetskrav

För dig som läser Kandidatprogrammet i ekonomi och IT eller Kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT gäller:

 • Minst 115 hp inom kandidatprogrammet varav minst 60 hp inom data- och systemvetenskap.

För övriga kandidatprogam gäller:

 • Minst 115 hp inom kandidatprogrammet.

För dig som läser det fristående kurspaketet Data- och systemvetenskap III 30 hp gäller:

 • Minst 115 hp varav minst 60 hp inom data- och systemvetenskap.

Lärandemål

När du är klar med kursen förväntas du kunna:

 • Redovisa insikter om de praktiska villkoren för yrkesverksamhet i näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation.
 • Reflektera över villkoren kring att arbeta med data- och systemvetenskapliga arbetsuppgifter i en organisation.
 • Analysera organisationens arbetsprocesser.

Krav på praktikplatsen

 • Praktikplatsen måste vara en riktig organisation med ett organisationsnummer och fler än fem medarbetare.
 • Praktikplatsen måste ha en kontaktperson som DSV kan kontakta och diskutera innehållet i praktiken med.
 • DSV godkänner inte att du startar en egen verksamhet som praktik.

Hitta praktikplats

Annonser från praktikföretag
Hitta jobb och praktik 
Företag som medverkade på senaste Systemvetardagen 

Examination

 • Företagets rapport: företaget gör en skriftlig rapport med en beskrivning av de arbetsuppgifter som studenten haft under praktiken, intygar att 360 timmar är genomförda och under vilken period. Rapporten signeras (digitalt eller för hand), scannas och mejlas till studenten. Studenten laddar sedan upp rapporten i iLearn (DSV:s studieplattform). Använd mallen "Företagets rapport" som finns i iLearn.
 • Praktikrapport: studenten lämnar in en skriftlig redovisning av organisationen, vilka arbetsuppgifter som ingick och reflekterar och beskriver utifrån de tre lärandemålen (se här ovanför under rubriken "Lärandemål"). Använd mallen "Praktikrapport"  som finns i iLearn.
Deadline för inlämning av praktikrapport och företagets rapport är den 2:a juni kl 17:00.

Praktikkursen kan ge betyget godkänd (G) eller underkänd (U).

Ansökan

Ansökan är öppen från den 16 oktober till den 13 december klockan 17:00 (förlängd en dag).

När ansökan är öppen ligger länken här.

Om du har frågor om praktik, kontakta praktik@dsv.su.se

Försäkring

Som student vid Stockholms universitet omfattas du av "Personskadeförsäkringen" när du gör praktik inom din utbildning och om praktikplatsen är inom Sveriges gränser.

Är du från ett företag eller organisation och vill erbjuda praktikplats?

Kontakta oss via: praktik@dsv.su.se

På denna sida