Konstvetenskap studerar olika former av konst och visuella uttryck, arkitektur och bebyggda miljöer samt av människan tillverkade artefakter ur historiska, filosofiska och sociala perspektiv.

Forskningen inom ämnet konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik karakteriseras av ett fokus på tidigmodern, modern och samtida konst och design, arkitektur och teori, samt av kulturarvsstudier och curating. Inom samtliga dessa områden har ämnet konstvetenskap vid institutionen goda kontaktytor till museer, konsthallar, myndigheter och andra institutioner och aktörer i det omgivande samhället.

Skulpturer och tavlor i utställningssal på Nationalmuseum i Stockholm