Biografier och metodologiska tillvägagångssätt

Konferens

Startdatum: måndag 23 september 2024

Tid: 09.45

Slutdatum: tisdag 24 september 2024

Tid: 19.00

Plats: Stockholms universitet och Statens konstråd

Konferens inom det internationella forskarnätverket The Everyday Life of Urban Monuments den 23–24 september i Stockholm.

Talare: Magnus Rodell, Södertörns högskola, Tanja Schult, Stockholms universitet, Tim Cole, Universitetet i Bristol, Annemarie de Wildt, Amsterdam Museum.

Program på vår sida på engelska