Om 1700-talets salongskultur med Elisabeth Mansén i Kulturreportaget i P1

I salongerna kunde kvinnorna ta del av konst, litteratur och politik och hålla filosofiska och politiska diskussioner på mer lika villkor med männen, det berättar professor i idéhistoria Elisabeth Mansén om i Kulturreportaget i P1 den 21 juni.

Elisabeth Mansén. Foto: Jonas Ellerström.

På 1700-talet var salongerna en plats där kvinnor kunde bedriva kulturell och politisk verksamhet och skapa något eget. I Kulturreportaget i P1 den 21 juni handlar det om salongerna och om salongsvärdinnan Anna Charlotta Stapelmohr, 1754-1791. Elisabeth Mansén berättar i programmet om salongernas historia.

Det var nästan alltid en kvinna som var salongsvärdinna, och oftast hade hon salongen på en viss dag. Så att man kan kunde gå på tisdagssalongen hos en person och lördagssalongen hos en annan. Salongerna var en miljö där alla kunde mötas, säger Elisabeth Mansén.

Det var naturligtvis oerhört viktigt, särskilt när kvinnor inte hade tillgång till offentligheten på alls samma sätt som vi har idag!

Elisabeth Mansén hörs från 6:45 in i programmet

Läs mer om Elisabeth Manséns forskning