Teatervetearen Petra Dotlačilová Bernadottestipendiat 2021

Vi gratulerar Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020, som tilldelas stipendium för projektet "Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives".

I forskningsprojektet kommer Petra Dotlačilová att undersöka teaterkostymsamlingarna från det sena 1700-talet, på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och kostymernas betydelse både på den teatrala och på den politiska scenen.

Dotlačilová disputerade 2020 på avhandlingen Costume in the Time of Reforms: Louis-René Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera.

Läs mer om Petra Dotlačilovás forskning

Fick emotta diplom av Kungen

Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet onsdagen den 29 september emottog årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet diplom av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Kungen är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021 tilldelas 125 000 kronor var. De tre stipendiaterna erbjuds utöver stipendiet två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter: Stjernsunds slott, Skånelaholms slott, Stensjö by och Borgs by på Öland.

Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag.

Läs mer Vitterhetsakademiens hemsida

Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020