Högre seminarier vid Institutionen för lingvistik

Här hittar du aktuella seminarier i lingvistik och teckenspråk.

Vid Institutionen för lingvistik hålls varje termin en serie högre seminarier. Seminarierna äger oftast rum på eftermiddagar mellan 15:00 och 16:30 i rum C307. Vissa seminarier hålls i hybridformat och vi använder då e-mötestjänsten Zoom.

Foto: Albert Yuralaits/Mostphotos 
 

Kommande seminarier

23 februari

Päivi Juvonen: Om nyanlända elevers lärande i gymnasieskolan

Mer om seminariet

16 mars

Matti Miestamo: "Typology and discourse: The case of the asymmetry between affirmation and negation".

En sammanfattning publiceras inom kort.

20 april

Victoria Johansson
Titel och sammanfattning annonseras inom kort.

4 maj

Linda Forssman: "The impact of interactive book-sharing on child developmental outcomes and potential mechanisms"

Läs mer om seminariet på vår engelska webb

Fler seminarier tillkommer inom kort.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om seminarieverksamheten. Har du behov av teckenspråkstolk, vänligen meddela oss i förväg.

Anna Sjöberg, doktorand
anna.sjoberg@ling.su.se

Carla Wikse Barrow, doktorand
carla.w.barrow@ling.su.se

På denna sida