Utredning om sfi-peng och språkbedömning presenterad

Utbildningsminister Anna Ekström mottog häromdagen ett betänkande från utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare. Bland utredarna märks Robert Östling, docent i lingvistik, och Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk.

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare tillsattes i december 2020 med Björn Tyrefors som särskild utredare. Uppdraget har varit att se över hur ersättningen till aktörer som anordnar utbildning i svenska för invandrare (sfi) kan baseras på uppnådda språkresutat. I utredningens första betänkande föreslås ett nytt bedömningsinstrument, som kan användas både som lärverktyg och för att mäta progression i språkinlärning.

Utredningsgruppen tillsammans med minister Anna Ekström. Foto: Lisa Ahlström
Gruppen bakom utredningen tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Lisa Ahlström
 

Bedömning med hjälp av AI

Robert Östling är docent i lingvistik och en av dem som arbetat med utredningen. Som datorlingvist har har bidragit med kunskaper gällande automatiserad bedömning av språkfärdigheter.

– Kunskaper i datorlingvistik är nödvändiga för att kunna utveckla och utvärdera det AI-system för bedömning för skriftliga färdigheter som föreslås i utredningen. Moderna metoder för maskininlärning kan göra mycket automatiskt, men de behöver en del hjälp på traven. I det här fallet ligger utmaningen i att beskriva för en dator exakt vad den ska kolla på för att kunna skilja en hög språklig nivå från en lägre. 

Tillsammans med Maria Rydell från Institutionen för svenska och flerspråkighet har Robert Östling arbetat fram ett förslag på hur ett delvis automatiserat progressionstest för sfi kan utformas.

Närbild av Robert Östling med bokhyllor i bakgrunden. Foto: Stockholms universitet
Robert Östling. Foto: Stockholms universitet 

– Lika viktigt i vårt arbete var att avgöra vilka delar som inte kan automatiseras med nuvarande teknik. Det gäller till exempel målen om muntlig produktion och interaktion där utredningen nu föreslår extern manuell bedömning av ett stickprov elever.

 

Nytt bedömningscentrum föreslås

Utredningen föreslår också att ett tvärvetenskapligt bedömningscentrum inrättas vid Stockholms universitetet. Bedömningscentret får i uppdrag att ta fram och utveckla progressionstestet som förväntas kunna tas i bruk 2028, förutsatt att tester och utvärderingar faller väl ut. 

Björns tyrefors är ansvarig för utredningen. Sekreterare är Lisa Ahlström och Isabella Enbågen (regeringskansliet) samt Maria Rydell och Robert Östling (Stockholms universitet). Läs mer om forskarna på respektive profilsida:

Björn Tyrefors

Maria Rydell

Robert Östling

Mer om utredningen (regeringen.se)