Forskare: "Klimatstrejken är en viktig rörelse"

– Det är ju en strejk som handlar om att ta ansvar för klimatet och för framtiden, säger Anna Roosvall som deltog i fredagens skolstrejk för klimatet vid Sergels torg tillsammans med Anja Hirdman, båda forskare vid Institutionen för mediestudier, IMS. Skolstrejken för klimatet anordnades samma dag i Stockholm, i flera svenska städer och i mer än 2000 städer i över hundra länder.

STOCKHOLM. 15 mars 2019. Skoldemonstration för klimatet. Foto: Svante Emanuelli
Skoldemonstration för klimatet. Sergels torg, Stockholm. Foto: Svante Emanuelli © 15 mars 2019

PUBLICERAD: 19 mars 2019

"Den globala uppvärmningen har gjort läget akut"

Samtliga dessa skoldemonstrationer var resultatet av den klimatstrejk som den nu 16-åriga eleven Greta Thunberg inledde utanför riksdagshuset i höstas.

Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, som har engagerat sig i klimatfrågan, skulle vilja att beslutsfattarna tog ett större ansvar.

-Den globala uppvärmningen har gjort läget akut och minskningen av koldioxidutsläppen lyser med sin frånvaro, liksom planering för konsekvenserna av detta. Detta en direkt uppmaning till politiker, säger hon om Global Strike for Future. 
 

The Guardian: Skolstrejker för klimatet: 1,4 miljoner människor deltog


I höstas uppmanade Anja Hirdman och 17 andra forskare Sveriges universitet och högskolor att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom de närmaste fem åren. 

– Det verkar tyvärr fortfarande vara mer persondrivna initativ än samlade åtgärder vid universitet och högskolor, trots att vi är kunskapsskapande instanser som borde visa att vi tar forskningen på allvar, och de åtgärder som krävs för att minska våra klimatavtryck på universiteten, säger Anja Hirdman.


"Viktigt att forskarna ställer sig bakom barnens krav" 

Samma dag som skolstrejken ägde rum ställde sig samtidigt 270 klimatforskare bakom Greta Thunbergs initiativ i en debattartikel i Dagens Nyheter. Anna Roosvall, även hon professor i medie- och kommunikationsvetenskap, som bland annat forskar om medier, klimaträttvisa och klimatmigration, menar att det är viktigt att forskarna ställer sig bakom barnens krav till politikerna. 

– Det är en så viktig rörelse, säger hon. 


Barnens engagemang bygger på forskning

– Alla krafter behövs. Barnens engagemang bygger ju också på forskningsresultat. Särskilt gentemot beslutsfattare kan det vara mycket betydelsefullt att forskare går ut och stödjer detta. Det är förstås också fruktbart för att det ökar uppmärksamheten i medierna och ger en speciell tyngd via debattsidorna, säger Anna Roosvall.
 

DN Debatt. "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna"


Anja Hirdman tror att det finns flera skäl till varför Greta Thunbergs klimatstrejker fått så stort genomslag i svenska och internationella medier:

– Hennes pålästhet, konkreta uppmaningar och att hon förkroppsligar den unga generation som kommer leva med konsekvenserna av global uppvärmning, säger Anja Hirdman. 

Anna Roosvall tillägger: 

– Jag tror att många saker spelar in. Framför allt handlar det nog om ett tydligt och avgörande budskap, som vilar på kunnighet, i ett krisläge. Personifiering kan ju också alltid hjälpa till när det gäller att få uppmärksamhet i medierna. Det är roligt att det kollektivistiska och rättviseperspektivet samtidigt är så framträdande här.

Anna Roosvall tror inte att nomineringen av Greta Thunberg till Nobels fredspris har en avgörande betydelse, eftersom hennes engagemang redan är så välkänt. 

– Men det utgör ett fint och tungt erkännande. Det är väldigt positivt att inte bara Greta Thunberg utan klimatfrågan i stort får uppmärksamhet i fredssammanhang, säger hon.


Medierna spelar en viktig roll 

Anna Roosvall menar att medierna spelar en viktig roll när det gäller att skildra klimatfrågan.

– Eftersom de flesta får det mesta av sin information kring klimatförändringar via medierna är det oerhört viktigt hur de skildras där. Det är avgörande för vår kunskap om och våra förhållningssätt till klimatförändringar hur mycket dessa frågor rapporteras och hur de rapporteras, från vilka perspektiv, utifrån vilka premisser, med hjälp av vilkas röster, säger hon. 
 

SVT: Klimatdemonstration med skolungdomar i centrala Stockholm 


Och Anna Roosvall tillägger att:

– Det är dock inte bara informationen om klimatet i sig som spelar in när det gäller vår benägenhet att agera, det har även stor betydelse hur vi ser på världen i stort, till exempel spelar det stor roll om vi ser på världen som sammanbunden, på människor i olika delar av världen som sammanbundna. Så beskrivningar av världen och folk i olika delar av världen som sammankopplade har också stor betydelse. Även dessa kan vi, liksom motsatserna, möta i medierna. 

Svante Emanuelli

På denna sida