Institutionens rekommenderade resepolicy

Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare vid Institutionen för mediestudier. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.

Kvinna med mobiltelefon på tågperrong. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer, skriver universitetet i sin policy för möten och resor. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

Inom Sverige väljer vi att resa med tåg. Vi väljer också tåg inom Skandinavien där detta är möjligt. Det är självklart i sin ordning att välja att resa 1:a klass, i synnerhet vid längre resor. Om restiden väsentligt förlängs eller på annat sätt kompliceras genom val av tåg, kan medarbetare hos institutionsledningen ansöka om särskilt ekonomiskt stöd.

Vi väljer kollektivtrafik i första hand för fortsatt resa på ankomstorten samt vid hemkomst.

Deltagande i konferenser som kräver långa flygresor, såsom interkontinentala resor, rekommenderar vi våra medarbetare att försöka begränsa till en om året.

Universitetets policy för möten och resor
In English: Department travel policy

På denna sida