Global FN-konferens om förskola och barnomsorg

Den 14-16 november anordnar FN-organet UNESCO en global konferens i Uzbekistan, World Conference on Early Childhood Care and Education, om förskola och barnomsorg. Ett uttalat mål för konferensen är att överbrygga de klyftor globalt som finns för små barns tillgång till utbildning och barnomsorg. Från institutionen för pedagogik och didaktik deltar Annica Källebo, doktorand.

Det råder enighet kring att ett barns tidiga år är avgörande för lärande, utveckling och möjlighet att nå sin potential. Men tillgången till tidiga lärmiljöer är en av de stora, globala utmaningarna inom lärande och utbildning. Endast omkring hälften av de yngre barnen i världen är inskrivna i någon form av förskoleutbildning. 

Liten pojke skriver i en bok.
Foto: FN

För att överbrygga klyftorna anordnar UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, i samarbete med Uzbekistan, en mellanstatlig världskonferens om barnets rätt till "Early Childhood Care and Education" (ECCE). Denna rätt finns uttalad i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.  

Konferensen samlar ca 1500 deltagare. Det handlar om ett brett utbud av aktörer, allt från medlemsstater, ministrar, högnivåpersonligheter, internationella och regionala organisationer, akademiker, praktiker och civilsamhällesorganisationer.

World Conference on Early Childhood Care and Education

 

Annica Källebo, doktorand på Institutionen för pedagogik och didaktik deltar på konferensen. 

Läs mer om hennes forskningsprojekt: 

Barns lärande i förskola i Sverige och Bangladesh - en jämförande studie