Konferens om Montessoripedagogik

Vi välkomnar alla som är intresserade av Montessoripedagogik till en öppen konferens den 6 maj, kl. 9-17.

Anna Schuldheis skola på Södermalm i Stockholm, 1915.
Anna Schuldheis skola på Södermalm i Stockholm, 1915. Barnen på bilden jobbar med montessorimaterial. Foto: Stockholmskällan.

På programmet finns bland annat forskning om: 

  • Montessoripedagogikens effekt på barn från socioekonomiskt svaga familjer, som presenteras av fil. dr. Philippine Courtier, Université Paris Descartes.
  • Hur montessoripedagogiken stödjer barns lärande, som presenteras av fil. dr. Solange Denervaud, Université de Genève.
  • En idéhistorisk studie om Maria Montessori och hennes arbete under mellankrigstiden, som presenteras av professor Christine Quarfood, Göteborgs universitet.
  • En tolkande ansats om montessoripedagogikens filosofiska grund och implementering i undervisningen för ett hållbart samhälle och globalt medborgarskap, som presenteras av fil. dr. Per Gynther och fil. dr. Eva-Maria Ahlqvist, Stockholms universitet. 

Läs mer och anmäl dig här:

Acknowledging Montessori education - A research perspective of Montessori’s legacy for the future