Konferensen Forskning om högre utbildning

Den 11-12 maj arrangeras konferensen Forskning om högre utbildning av Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, i samarbete med tidskriften Högre utbildning.

Stockholms universitet, byggnad och körsbärsblomma
Stockholms universitet, Södra husen. Foto: Anna-Karin Landin

Konferensen utgör en av få arenor där forskare inom fältet högre utbildning möts. Den första konferensen hölls i Lund 2018 och syftet var att bidra till dialog och skapa en mötesplats för forskare inom fältet högre utbildning. 

Syftet med 2023-års konferens är fortsätta stärka forskningsfältet högre utbildning genom att samla forskare från olika discipliner för att diskutera forskning om högre utbildning i Sverige. Vi välkomnar bidrag med olika metodologiska och teoretiska ansatser, empiriska såväl som konceptuella, som belyser högre utbildning ur olika perspektiv, från mikro- till makronivå.

Stockholms universitet 11-12 maj 2023
Konferensen startar 11 maj kl 9.00 och avslutas 12 maj kl 16.00
Konferensplats: Scandic Foresta, Lidingö
Sista anmälningsdag: 31 mars 2023

 

Program Konferensen forskning om högre utbildning 2023

Program & abstracts (pdf):

Program FoHU2023 (210 Kb)

Karta konferensrum Foresta (48 Kb)

Abstracts FoHU2023 (845 Kb)

Torsdag 11 maj

09.00-10.45 Registrering och fika (Galleriet)
10.45-11.15 Konferensen inleds (Millessalen)
11.15-12.15 Huvudtalare Professor Gert Biesta (Millessalen)
12.30-13.30 Lunch (restaurangen, plan 6)
13.30-14.30 Presentationer – parallella sessioner
14.30-15.00 Fika (Galleriet)
15.00-16.00 Presentationer – parallella sessioner
16.15-17.15 Paneldiskussion, modereras av professor Björn Stensaker (Millessalen)

18.30-- Konferensmiddag (restaurangen, plan 6)
 
Fredag 12 maj

08.30-9.30 Registrering (Galleriet)
09.30-10.30 Presentationer – parallella sessioner
10.30-11.00 Fika (Galleriet)
11.00-12.00 Presentationer – parallella sessioner
12.15-13.30 Lunch och tid för aktivitet (restaurangen, plan 6)
13.30-14.30 Huvudtalare professor Roger Säljö (Millessalen)
14.30-15.00 Konferensens avslutning (Millessalen)
15.00-16.00 Fika (Galleriet)

Läs mer om konferensen!