Ny bok: Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar

Inom professionsutbildningar förväntas studenterna lära sig ett innehåll för att klara sina studier och ta examen, men också kunna förstå och tillämpa innehållet i relation till sin framtida profession. Den här boken belyser den ämnesintegrerade undervisningens betydelse och möjligheter för lärande och utveckling inom professionsutbildningar.

Sammanslaget foto på Marianne Teräs och Maria Weurlander
Marianne Teräs och Maria Weurlander. Foto: Sören Andersson

Författarna ger i boken exempel på flera typer av ämnesintegrerad undervisning: problembaserat lärande, team-based learning, casemetodik och projektbaserad undervisning. Boken ges ut på Gleerups förlag, varifrån beskrivning också är hämtad. Medförfattare från Institutionen för pedagogik och didaktik är Marianne Teräs och Maria Weurlander.

 

Marianne Teräs - Casemetodik som undervisningsform

Ylva Wibaeus, Marianne Teräs och Janet Mattson fokuserar i sitt kapitel Casemetodik som undervisningsform på tre case från tre olika professionsutbildningar: ämneslärarutbildning, utbildning till specialistsjuksköterska och yrkeslärarutbildning.

Först ges en bakgrund till casemetodiken. Därefter beskrivs de olika stegen i undervisningsprocessen, från förberedelser till evaluering. I anslutning till att varje case presenteras beskrivs först i vilket utbildnings- och kurssammanhang det har använts, den bakomliggande tanken i valet av case samt hur studenterna förbereds inför caseseminariet. Därefter beskrivs på vilket sätt caset följs upp. Avslutningsvis görs några reflektioner kring det caset bidragit med i kursen eller utbildningen och vilka utmaningar som kan vara förknippade med det specifika caset och dess metodik.

 

Maria Weurlander - Lärande och studentcentrerad undervisning 

I kapitlet Lärande och studentcentrerad undervisning beskriver Maria Weurlander centrala dimensioner av lärande som har betydelse för lärandeprocessen. Dessa dimensioner rör individen och innehållet, motivation och känslor samt sammanhangets och den sociala interaktionens betydelse för lärandet.

Huvudpoängen i kapitlet är att lärande är komplext och involverar kognition, motivation, känslor och sociala aspekter samtidigt. Kapitlet avslutas med en diskussion om studentcentrerade undervisningsformer och hur dessa kan relateras till dimensionerna.

 

Författarna

Marianne Teräs är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Maria Weurlander är universitetslektor inom högre utbildning vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

Övriga författare se förlagets webbsida.

Länk till förlagets sida om boken

Bokomslag