Utmana roboten Furhat i ett ordspel: Deltagare sökes till experiment med en social robot

Vill du delta i ett experiment för vår forskning om hur robotar ska samtala med människor? Det tar 30 minuter och ersättning utgår.

social robot
Foto: KTH

I vårt projekt "människa-robot interaktion” behöver vi deltagare som kan hjälpa oss med vårt experiment med en social robot som heter Furhat.

Experimentet innebär att samtala och spela ett spel med roboten. Det enda kravet för att delta i experimentet är att man kan svenska någorlunda.

Det finns möjligheten att delta i projektet på KTH (22-27 april), och vid Stockholms universitet (28-29 april). 

Alla är välkomna att delta i experimentet. Sprid gärna bland era kollegor och studenter. 

Experimentet innebär att samtala och spela ett spel med roboten.

 

 
Boka in dig här

För dig som har svenska som andraspråk

KTH: den 22–27 april

Furhat Study (KTH-L2): https://calendly.com/ralltmh2/furhat-study-kth-l2

SU: den 28–29 april

Furhat Study (SU-L2): https://calendly.com/ralltmh2/furhat-study-su-l2


För dig som har svenska som modersmål

KTH: den 22–27 april

Furhat Study (KTH-L1): https://calendly.com/ralltmh/furhat-study-kth-l1

SU: den 28–29 april

Furhat Study (SU-L1): https://calendly.com/ralltmh/furhat-study-su-l1

 

Läs mer om projektet:

Furhat är världens mest sociala robot

 

 

 
In English

In our project ”human-robot interaction”, we need participants to help us with our experiments with a social robot called Furhat.

The experiment includes talking and playing a game with the robot. The only condition to participate in the experiment is that one can fairly speak Swedish.

It is possible to participate in the project at KTH (22-27 April), and we also take the robot to the Department of Education at SU (28-29 April).

Everybody is welcome to participate in the experiments. Please spread the word among your colleagues and students as well.

Through the links below, you can book a time at KTH or SU.

 

 
Book your slot here

You have Swedish as second language

KTH: on April 22–27

Furhat Study (KTH-L2): https://calendly.com/ralltmh2/furhat-study-kth-l2

SU: on April 28–29

Furhat Study (SU-L2): https://calendly.com/ralltmh2/furhat-study-su-l2


You are a native Swedish speaker

KTH: on April 22–27

Furhat Study (KTH-L1): https://calendly.com/ralltmh/furhat-study-kth-l1

SU: on April 28–29

Furhat Study (SU-L1): https://calendly.com/ralltmh/furhat-study-su-l1