Möt våra lärare Alain och Eva

Väljer du att studera vid Institutionen för socialt arbete får du möta lärare som forskar om samhällsrelevanta ämnen. Två av dem är Alain Topor och Eva Samuelsson.

 
Alain Topor. Foto: Eva Dalin
Alain Topor. Foto: Eva Dalin

Hej Alain, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde samt vilka ämnen du undervisar i?

– Min undervisning fokuserar på gränstrakten mellan socialt arbete och psykiatri, men har en tydlig socialvetenskaplig inriktning. Vi problematiserar det medicinska perspektivet på psykiska problem och diskuterar sociala perspektiv på problemens uppkomst och utveckling. Vi tar även upp faktorer som främjar återhämtningsprocesser.
 

Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Många studenter är öppna för att tänka utanför boxen och har ett engagemang i sina studier. Det gäller även många kolleger som bidragit till utvecklingen av socialpolitiken i Sverige.
 
För vem passar ämnet socialt arbete tycker du?

– Det viktigaste är en vilja att hjälpa människor och att se deras problem i ett större sammanhang. Att förändringar kan ske på en individuell nivå, men även på den socialpolitiska nivån.

Att engagera sig frivilligt inom socialt arbete kan ge värdefulla erfarenheter

Vad ger det en att studera socialt arbete?

– Studierna ger studenterna en möjlighet att utveckla sina kunskaper i skärningspunkten mellan individen och samhället. 
 
Har du något tips till den som vill studera socialt arbete?

– Sök dig till Institutionen för socialt arbete, men tänk även på hur du skulle kunna engagera dig frivilligt inom detta fält. Det finns många organisationer som är verksamma i Sverige och där de behöver frivilliga krafter, vilket kan ge dig värdefulla erfarenheter.

 
Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling
Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling

Hej Eva, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde och vad du undervisar i?

– Jag forskar främst om problem med alkohol, narkotika och spel om pengar – hur personer som söker hjälp upplever den vård de erbjuds och hur det sociala arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. Min undervisning sker framför allt på termin fem när studenterna är ute på en 13 veckor lång VFU. Jag håller även i samtalsövningar där studenterna får utveckla sina färdigheter i att hålla utforskande samtal och ge feedback till varandra.

Nyfikenhet, öppenhet, ett genuint människointresse och en vilja att se saker ur olika perspektiv är värdefullt som socionom

Vad är det bästa med att undervisa på Institutionen för socialt arbete?

– Att få följa studenternas utveckling är det bästa med att undervisa. Många känner en osäkerhet inför VFU:n och under resans gång händer det väldigt mycket med studenterna. De kommer tillbaka med en större säkerhet i sin yrkesroll. Det är oerhört spännande att få vara del av.

För vem passar ämnet socialt arbete tycker du? 

– Jag tänker att nyfikenhet, öppenhet, ett genuint intresse för människor och en vilja att se saker och ting ur olika perspektiv är värdefullt som socionom.

Socionomer kan arbeta i en mängd olika verksamheter. Det är ett väldigt dynamiskt yrke  

Vad ger det en att studera socialt arbete?

– Bred kunskap om samhället på olika nivåer – alltifrån psykologi, juridik, socialpolitik, etik till organisation. Studenterna får färdigheter i att kunna söka information från olika håll och värdera den. Framför allt kunskaper om att kunna bemöta människor i olika utsatta situationer – vid livskriser, vårdnadstvister, ekonomiska svårigheter eller i behov av stöd och behandling på olika sätt. Socionomer kan arbeta i en mängd olika verksamheter. Det är ett väldigt dynamiskt yrke.  

Har du något tips till den som vill studera socialt arbete? 

– Läs mycket om hur samhället fungerar, tänk kritiskt och öva på att skriva resonerande om aktuella händelser utifrån egna reflektioner.

På denna sida