Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW*) är ett nätverk där 16 svenska universitet och högskolor ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den arrangerar workshops och samordnar några av ämnets internationella kontakter.

Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Om du vill få tillgång till forskarskolans nyhetsbrev, styrgruppsmötesprotokoll och andra dokument, kontakta vår administratör.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

 

Bästa kollegor,
Ett nytt läsår har startat och här följer lite information om vad som händer i forskarskolan under det kommande läsåret. Inledningsvis vill jag berätta om årets sommarskola för doktorander i socialt arbete som hölls i regi av NBSW, det nordiskt-baltiska nätverk för doktorander i socialt arbete som funnits sedan 2008 och som i Sverige är en del av Nationella forskarskolans åtaganden. Nätverket arrangerar alltså årligen en sommarskola och i år var Vilnius universitet värd för sommarskolan. Lite drygt 30 doktorander deltog under fem dagar (21-25 augusti) i papers-seminarier och i föreläsningar. Temat var forskning i socialt arbete om kriser och doktorandernas papers rörde samhälleliga kriser, som covid-epidemin, såväl som individuella kriser; vägar ur ett missbruk, ålderdom och migration. Alla deltagande doktorander var mycket nöjda med veckan; att träffa doktorander från Norden och Baltikum som arbetar inom närliggande områden som man själv behandlar i sitt avhandlingsarbete är gynnsamt på många sätt. 2024 års sommarskola kommer att ges i Danmark, information om den kommer ni så småningom att hitta här.

13 oktober är det dags för styrgruppsmöte i Nationella forskarskolan. Det äger rum i Östersund vid Mittuniversitetet inom ramen för professorsmötet. En av frågorna på dagordningen är vilka kurser forskarskolan ska planera att erbjuda. Jag återkommer med en rapport efter styrgruppsmötet.

När det gäller kursverksamheten i forskarskolan finns två kurser inplanerade med start nu i november. Forskarskolan ger en ny Introduktionskurs för doktorander i socialt arbete: Forskning om socialt arbete och forskaren i nationella och internationella perspektiv (7,5 hp), som har engelska som undervisningsspråk och i samma månad startar kursen Människobehandlande organisationer (7,5 hp), en kurs som i flera år varit efterfrågad av många doktorander.

Till 2024 finns två kurser inplanerade. Genus och våld i socialt arbete (7,5 hp) ges med start under våren, närmare information om kursstart och anmälan kommer snart ut på hemsidan. Senare under våren kommer också kursen Från välfärdsstat till välfärdssamhälle (7,5 hp).

Jag vill också passa på att göra reklam för den NaPSa 2024, Call for abstracts (pdf) (1146 Kb) som i mars månad år 2024 hålls i Östersund. Konferensen är att utmärkt tillfälle att träffa både seniora forskare och andra doktorander i vårt ämne

Bästa hälsningar,
Lena

 

Här finns information om kurser, seminarier och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Vi listar även relevanta kurser på forskarnivå hos andra kursgivare.

Vill du tipsa oss om fler kurser som är relevanta för doktorander i socialt arbete, kontakta vår administratör.J

OKTOBER

Workshop om kvantitativa metoder

SAVE THE DATE – Nationella forskarskolan arrangerar workshop om kvantitativa analysmetoder för forskning i socialt arbete

När? 18-19 oktober 2023
Var? Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
Hur? Lunch till lunch-workshop

Känner du dig vilse i kvantdjungeln? Förvirrad över frågor som: vilken analysmetod passar min data? Vilken data passar forskningsfrågan? Eller helt enkelt vilka analysmetoder finns och vad ger de för kunskap?

Den här lunch-till-lunch workshopen har syftet att sondera terrängen kring kvantitativa analysmetoder och datatyper, för att hjälpa dig göra viktiga vägval i ditt avhandlingsarbete. Med utgångspunkten i deltagarnas befintliga kunskapsnivåer kommer workshopen använda diskussionsbaserade aktiviteter för att lära känna en bred palett av kvantitativa begrepp och metoder på en konceptuell och analytisk nivå. Kursen kommer ges i Göteborg 18-19 oktober och leds utav Sabina Kapetanovic (Docent, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi, Högskolan Väst) och Russell Turner (post-doktor/lektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet).

Sista dag för anmälan är 31 augusti. Mer information kommer skickas ut i början av höstterminen till er som är anmälda.

Workshopen arrangeras av doktorandrepresentanterna i Nationella forskarskolan för socialt arbete (Research School of Social Work, RSSW). RSSW bjuder på middag. Resa och logi står doktorander själva för.

 

NOVEMBER

Människobehandlande organisationer

Människobehandlande organisationer, Kursplan, översikt (TiA), pdf (62 Kb)

Länk till anmälan

 

Introduktionskurs till forskning i socialt arbete

20 november startar en introduktionskurs för forskning i socialt arbete.
Information om anmälan kommer senare.

Forskning om socialt arbete och forskaren i nationella och internationella perspektiv TIA (190 Kb)

Literature - Social work research and the researcher in nationel and internationel perspectives (pdf (193 Kb)

Utkast schema social work research and the researcher in national and international perspectives (94 Kb)

 

 

Under fyra år, från och med höstterminen 2020, är Stockholms universitet värdinstitution för forskarskolan. Föreståndare för forskarskolan under dessa fyra år är Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete.

Tidigare värdinstitutioner:

 

ht 2020 – vt 2024 Stockholms universitet
ht 2017 – vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 – vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 – vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 – vt 2011 Linnéuniversitet

 

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie ledamot och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

Vill du ha en kopia på något av dessa dokument från arkivet, kontakta vår administratör

Nyhetsbrev
 rssw-nyhetsbrev-nr-31-januari-2018 
 rssw-nyhetsbrev-nr-30-september-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-29-augusti-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-28-maj-2017 
 rssw nyhetsbrev nr 27 mars 2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-26-januari-2017 

Protokoll från styrgruppsmöten
 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2021 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2020 
 rssw-minnesanteckningar-styrgruppsmöte-10-oktober-2018 
 rssw-minnesanteckningar-15-september-2017  
 rssw-minnesanteckningar-16-september-2016
 rssw-minnesanteckningar-18-september-2015
 rssw-minnesanteckningar-19-september-2014
 verksamheten-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2012 

Doktorandenkät 2018
Enkätsvar 2018 doktorander RSSW, ISV, 2018-10-02 

Doktorandenkät 2015
Sammanstallning-doktorandenkat-maj-2015 

Genomförda kurser och workshops
Genomförda kurser och workshops 

Relaterade dokument
ansokan-om-baltisk-forskarskola-2008
bakgrund-och-genomforande-nationell-forskarskola-i-socialt-arbete-2008 
rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb-forskarutb-avhandlingar-i-socialt-arbete-1980-2012 

ht 2020 - vt 2023 Stockholms universitet
ht 2017 - vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 - vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 - vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 - vt 2011 Linnéuniversitet

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet.

Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.

 

Kontakt

RSSW har doktorandrepresentanter som Du kan kontakta om du har frågor.

Kristina Bromark, vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
kristina.bromark@socarb.su.se

Caroline Hansen, som studerar vid Linnéuniversitetet
caroline.hansen@lnu.se

Frida Höglund, vid CESAR, Uppsala universitet. frida.hoglund@soc.uu.se

Ida Kjellberg, vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. ida.kjellberg@socwork.gu.se

 

Ordförande RSSW
Administratör RSSW

Sök bland våra utbildningar