Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW*) är ett nätverk där 16 svenska universitet och högskolor ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den arrangerar workshops och samordnar några av ämnets internationella kontakter.

Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Om du vill få tillgång till forskarskolans nyhetsbrev, styrgruppsmötesprotokoll och andra dokument, kontakta vår administratör.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie ledamot och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

 

Aktuellt

Bästa kollegor,

Under innevarande vårtermin finns två kurser att delta i för alla doktorander och ni har all information om dem nedan; det gäller alltså Genus, våld och socialt arbete med start 11-12 maj i Jönköping samt Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd med start den 15 maj. Den senare kursen avslutas under hösten med ett uppehåll under sommaren.

Årets sommarskola för doktorander i Nordisk-Baltiska nätverket för forskarutbildning i socialt arbete arrangeras av Ålborg universitet och ges mellan den 19 och 23 augusti. Temat för sommarskolan är Research about and with people in vulnerable positions. Vi ser fram emot en fin sensommarvecka på vackra Jylland!

Mer information om sommarskolan kommer inom kort.

Till hösten planeras kursen Interventioner mot fattigdom som institutionerna för socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet ansvarar för.

Våren 2025 planeras för en ytterligare omgång av Att teoretisera och forskarskolan planerar också för att ge Barn, unga och familj under nästa år men mer om detta senare.

Bästa hälsningar,
Lena

 

Kurser och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete

MARS

Genus och våld i socialt arbete

Genus, våld och socialt arbete (pdf) (250 Kb)

Kursplan Genus, våld och socialt arbete (Tillgänglighetskontrollerad pdf) (124 Kb)

Läs mer och anmäl dig

 

MAJ

Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp

Sociologiska teorier kursblad (TiA pdf) (114 Kb)

 

AUGUSTI

I bifogad fil finner ni praktisk och innehållslig information om sommarskolan 2024 som ges i regi av Nordisk-Baltiska nätverket för doktorander i socialt arbete (NBSW). Sommarskolan har i år som tema: Research about and with people in vulnerable positions. Temat är helt centralt för forskare i socialt arbete så missa inte chansen att träffa doktorander från de nordiska och baltiska länderna för föreläsningar, seminarier och diskussioner under en sensommarvecka på Jyllands vackra västkust.

Sommarskolan augusti 2024 (pdf) (187 Kb)

OKTOBER

Interventioner mot fattigdom

Kursen omfattar 3 tillfällen:

  • Örebro 21-22 oktober
  • Växjö 17-18 december
  • Malmö 10-11 februari

Bifogat ser ni kursbeskrivning och en presentation av kursens innehåll. Vid frågor, kontakta Rickard Ulmestig, Linnéuniversitetet (rickard.ulmestig@lnu.se)

Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering, 7,5 eller 15 högskolepoäng (pdf) (106 Kb)

Kursbeskrivning Interventioner mot fattigdom (pdf) (60 Kb)

 

 

Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och socialt arbete, 7,5 hp

Kursen ges under tidsperioden 2 januari 2025 till den 10 juni 2025 och tre av kurstillfällena är IRL:

3-4 februari: Socialhögskolan, Lunds universitet
7-8 April: Institutionen för socialt arbete,  Göteborgs universitet
9-10 juni: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Kurstillfällena löper från lunch-lunch så man ska hinna resa till studieorten samma dag.

SASA005 Kursplan (305 Kb)

Information om anmälan och kursstart kommer meddelas inom kort.

 

Under fyra år, från och med höstterminen 2020, är Stockholms universitet värdinstitution för forskarskolan. Föreståndare för forskarskolan under dessa fyra år är Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete.

Tidigare värdinstitutioner:

ht 2020 – vt 2024 Stockholms universitet
ht 2017 – vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 – vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 – vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 – vt 2011 Linnéuniversitet

 

 

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet.

Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.

 

Vill du ha en kopia på något av dessa dokument från arkivet, kontakta vår administratör

Nyhetsbrev
 rssw-nyhetsbrev-nr-31-januari-2018 
 rssw-nyhetsbrev-nr-30-september-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-29-augusti-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-28-maj-2017 
 rssw nyhetsbrev nr 27 mars 2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-26-januari-2017 

Protokoll från styrgruppsmöten
 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2021 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2020 
 rssw-minnesanteckningar-styrgruppsmöte-10-oktober-2018 
 rssw-minnesanteckningar-15-september-2017  
 rssw-minnesanteckningar-16-september-2016
 rssw-minnesanteckningar-18-september-2015
 rssw-minnesanteckningar-19-september-2014
 verksamheten-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2012 

Doktorandenkät 2018
Enkätsvar 2018 doktorander RSSW, ISV, 2018-10-02 

Doktorandenkät 2015
Sammanstallning-doktorandenkat-maj-2015 

Genomförda kurser och workshops
Genomförda kurser och workshops 

Relaterade dokument
ansokan-om-baltisk-forskarskola-2008
bakgrund-och-genomforande-nationell-forskarskola-i-socialt-arbete-2008 
rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb-forskarutb-avhandlingar-i-socialt-arbete-1980-2012 

 

Kontakt

RSSW har doktorandrepresentanter som Du kan kontakta om du har frågor.

Kristina Bromark, vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
kristina.bromark@socarb.su.se

Caroline Hansen, som studerar vid Linnéuniversitetet
caroline.hansen@lnu.se

Frida Höglund, vid CESAR, Uppsala universitet. frida.hoglund@soc.uu.se

Ida Kjellberg, vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. ida.kjellberg@socwork.gu.se

 

Ordförande RSSW
Administratör RSSW

Sök bland våra utbildningar