”Det behövs en extern reglering av betygsättning”

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, intervjuas i Agenda om betygsinflationen i gymnasieskolan.

Efter år av debatter om betygsinflation i gymnasieskolan visar nu en färsk studie från Skolverket och UKÄ att elever från friskolor presterar sämre under det första året av sina högskolestudier.

I ett inslag i SVT:s Agenda pekar Jonas Vlachos på rapporter från de senaste tjugo åren som visar att friskolorna bedömer generösare än de kommunala skolorna. Mest generösa är de skolor som drivs av aktiebolag. Det stora problemet med betygsättningen, enligt Jonas Vlachos, är att det inte finns någon extern reglering.

Se hela inslaget i Agenda här

Läs rapporten Till högskolan från gymnasieskolan

Mer om Jonas Vlachos forskning

Jonas Vlachos är professor i nationalekonomi och forskar bland annat inom utbildningsekonomi.

Här kan du läsa om hans forskning

Fler nyheter

Skolstängningar bidrog till mindre psykisk ohälsa

Jonas Vlachos om Pisaresultatet i Dagens Nyheter

Text: Anneli Eriksson