Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi - kandidatkurs

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

Upprop och introduktion

Måndagen den 29 augusti 2022 kl 13-14, i D255.

Kursansvarig lärare

Åsa Wikforss

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Delkursinnehåll
  Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och i mån av möjlighet tas viss hänsyn till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

  En detaljerad plan för delkursen läggs upp på kursens Athenasida.

  Lärare: Sören Häggqvist

  Undervisningsspråk: Svenska

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Här väljer du från ett urval av 7.5 hp kurser. Höstterminen 2022 finns det ett utbud av elva kurser som alla i princip kan räknas som en litteraturkurs. Det är samma utbud som erbjuds på Teoretisk filosofi II. Du väljer fritt, fast med följande restriktioner:

  1. Har du inte läst Klassisk logik 7.5 hp på Teoretisk filosofi II (eller en kurs med motsvarande innehåll, såsom Logik I 7.5 hp, Introduktion till logik 7.5 hp, delkursen Inledning till logik 7.5 hp på Teoretisk filosofi I före 2019) så finns det bara en kurs du kan välja, och det är Logik I 7.5 hp. Ett nödvändigt villkor för att få ut en kandidatexamen i teoretisk filosofi är nämligen att man har ett godkänt betyg på Logik I 7.5 hp (eller en motsvarande kurs). Har du läst en logikkurs tidigare och är osäker på ifall den motsvarar Logik I till innehållet, prata med studierektor (Mattias Högström).

  2. Du kan (givetvis) inte välja en kurs som du redan har läst på Teoretisk filosofi II, även om kursinnehållet har förändrats lite.

  3. Du bör helst välja en kurs som äger rum under terminens första hälft. Eftersom uppsatsskrivandet oftast äger rum under terminens andra hälft rekommenderas du starkt att i första hand välja någon av de kurserna som går under period 1. Endast i speciella undantagsfall (om du har läst alla de fyra kurserna som ges under period 1) så går det bra att välja en kurs från period 2. Du behöver då sikta på att komma igång med uppsatsarbetet mer intensivt under terminens första hälft.

  Valbara delkurser hösterminen 2022

  Period 1 (220829 – 221028)

  Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp

  Kunskapsteori, 7.5 hp

  Logik I, 7.5 hp

  Språkfilosofi I, 7.5hp

  Vetenskapsfilosofi I, 7.5hp

   

  Period 2 (221031 – 230114)

  Introduktion till formell semantik, 7.5 hp

  Logik II, 7.5 hp

  Matematikens filosofi, 7.5 hp

  Mentalt innehåll, 7.5 hp

  Originalverk i teoretisk filosofi, 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp

  Information om de valbara delkurserna
  För information om delkursernas innehåll, undervisningsformer, undervisningsspråk, lärare, examinationsformer, betygsskala samt betygskriterier: klicka på länkarna till respektive kurs!

  Närvarokrav
  Alla de valbara delkurserna har närvarokrav, men de varierar lite från kurs till kurs. Se respektive kursplan för mer information.

  Uppsatsseminarium 15 hp

  Upprop och introduktion: Samma möte som kursuppropet (se ovan).
  Lärare: Åsa Wikforss

  Den detaljerade planeringen för uppsatsmomentet kommuniceras via epost till deltagarna, och schemaläggs i TimeEdit

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteratur på de valbara kurserna, se kurssida för varje enskild kurs.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se