Teoretisk filosofi - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Den består av tre delar: en litteraturkurs om 7.5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7.5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

Del 1: Litteraturseminarium, 7.5 hp.

Delkursen innehåller ett fördjupat studium av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller en central och inflytelserik monografi i modern teoretisk filosofi.

Del 2: Valbar kurs, 7.5 hp.

Delkursen innehåller ett fördjupat studium av ett centralt problemområde inom teoretisk filosofi. Studenten väljer från en lista av alternativ. Varje termin ges undervisning på ett urval - normalt ej alla - av de valbara alternativen. För information om vilka alternativ som är valbara under aktuell termin hänvisas till kursbeskrivningen på http://www.philosophy.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen