Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi - kandidatkurs

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Upprop och introduktion höstterminen 2023

Måndagen den 28 augusti kl 13–14 2023 kl 11-12, i D255.

Kursansvarig lärare

Åsa Wikforss

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Delkursinnehåll
  Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och i mån av möjlighet tas viss hänsyn till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

  En detaljerad plan för delkursen läggs upp på kursens Athenasida.

  Lärare: Sören Häggqvist

  Undervisningsspråk: Svenska

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Här väljer du från ett urval av 7.5 hp kurser. Höstterminen 2023 finns det ett utbud av tio kurser som alla i princip kan räknas som en litteraturkurs. Det är nästan samma utbud som erbjuds på Teoretisk filosofi II. Du väljer fritt, fast med följande restriktioner:

  1. Har du inte läst Logik I på Teoretisk filosofi II (eller en kurs med motsvarande innehåll, såsom Klassisk logik 7.5 hp, Introduktion till logik 7.5 hp, delkursen Inledning till logik 7.5 hp på Teoretisk filosofi I före 2019) så finns det bara en kurs du kan välja, och det är Logik I 7.5 hp. Ett nödvändigt villkor för att få ut en kandidatexamen i teoretisk filosofi är nämligen att man har ett godkänt betyg på Logik I 7.5 hp (eller en motsvarande kurs). Har du läst en logikkurs tidigare och är osäker på ifall den motsvarar Logik I till innehållet, prata med studierektor (Mattias Högström).

  2. Du kan (givetvis) inte välja en kurs som du redan har läst på Teoretisk filosofi II, även om kursinnehållet har förändrats lite.

  3. Du bör helst välja en kurs som äger rum under terminens första hälft. Eftersom uppsatsskrivandet oftast äger rum under terminens andra hälft rekommenderas du starkt att i första hand välja någon av de kurserna som går under period 1. Endast i speciella undantagsfall (om du har läst alla de fyra kurserna som ges under period 1) så går det bra att välja en kurs från period 2. Du behöver då sikta på att komma igång med uppsatsarbetet mer intensivt under terminens första hälft.

  Valbara delkurser hösterminen 2023

  Period 1 (230828 – 2301027)

  Logik I, 7.5 hp

  Språkfilosofi I, 7.5hp

  Språkfilosofi II. 7.5 hp

  Tema från den teoretiska filosofins historia 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi I, 7.5hp

   

  Period 2 (231030 – 241112)

  Kunskapsteori, 7.5 hp

  Logik II, 7.5 hp

  Matematikens filosofi, 7.5 hp

  Mentalt innehåll, 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp

   

  Information om de valbara delkurserna
  För information om delkursernas innehåll, undervisningsformer, undervisningsspråk, lärare, examinationsformer, betygsskala samt betygskriterier: klicka på länkarna till respektive kurs!
   

  Närvarokrav
  Alla de valbara delkurserna har närvarokrav, men de varierar lite från kurs till kurs. Se respektive kursplan för mer information.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteratur på de valbara kurserna, se kurssida för varje enskild kurs.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se