Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska, 300 hp

Vill du undervisa ungdomar i dina favoritämnen? Då är ämneslärarprogrammet för dig.

Studentkommunikation_178

Fotograf: Niklas Björling

Observera att inriktningen omfattar 300 hp.

Som ämneslärare i gymnasieskolan undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du fyra terminer geografi, som är ditt förstaämne, och tre terminer engelska, som är ditt andraämne. 

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Innehåll


Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Under programmets gång läser du 120 hp geografi och 90 hp engelska. Inom ämnesstudierna får du också läsa ämnesdidaktik. 

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. Du studerar naturgivna processer, jordens olika naturmiljöer och geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor.

I ämnet engelska studeras engelska språket, engelskspråkig litteratur och lingvistik.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten. 

Examen
Programmet leder till en Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 300 hp och motsvarar fem års heltidsstudier. Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution.

  Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

  Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

  Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

  Termin 5: Ämne 2 (31-60 hp)

  Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Eleven i skolan, 22,5 hp
   ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 7: Ämne 2 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Undervisning och utveckling, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HS
  • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp inklusive självständigt arbete)

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se