Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi

Vill du undervisa ungdomar i dina favoritämnen? Då är ämneslärarprogrammet för dig.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Det här gäller dig som är antagen till Ämneslärarprogrammet med geografi, historia, religion eller samhällskunskap som förstaämne eller till Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater.

Registrering

För att behålla studieplatsen på programmet måste du webbregistrera dig på programmets inledande kurs. Du webbregistrerar dig via www.student.ladok.se

Webbregistrering är möjlig efter att du har aktiverat ett SU-konto, tidigast den 28 december. 

OBS! Webbregistrering är obligatorisk. Har du problem med att registrera dig måste du kontakta kursens administratör under webbregistreringsperioden, annars riskerar du att förlora din studieplats. Studievägledningen kan hänvisa till rätt kursadministratör om du inte hittar kontaktuppgifter i välkomstmejlet: studievagledning@hsd.su.se

Terminstart

Terminens officiella startdatum är den 17 januari.

Här hittar du exakta datum för vårterminen 2021: terminstider

Kursstart hittar du information om i välkomstmejlet som skickas ut till antagna studenter. 

Introduktionsdag 

Du som är ny student vid Stockholms universitet välkomnas genom en digital välkomstdag fredag den 15 januari och andra välkomstaktiviteter.

Digitala välkomstaktiviteter

Blivande ämneslärarstudenter en digital programintroduktion som vanligtvis äger rum efter lunch. Du får möta lärare och dina nya studiekamrater digitalt och kan ställa frågor till studievägledning.

Digital introduktion för Ämneslärarprogrammet 

Studenter på Magisterprogrammet har programintroduktion i samband med första kurstillfället. Mer information kommer i välkomstmejlet och information uppdateras nedan närmare terminstarten.

Digital introduktion för Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater 

Första kursen inom ditt program

Du som har blivit antagen till ett program vid HSD kommer att få ett mejl i början av januari med specifik programinformation och kursinformation. I mejlet kommer du få information om obligatoriska moment samt om undervisningen sker på campus eller är webbbaserad.

OBS! Har du inte fått ett mejl senast den 10/1 och dessutom kollat i skräpposten ska du kontakta studievägledningen med dina personuppgifter: studieadmin@hsd.su.se

Du som ska läsa Ämneslärarprogrammet hittar din studiegång med kursöversikt här: 

Studiegång Ämneslärarprogrammet - årskurs 7-9

Studiegång Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Du som ska läsa Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater hittar din studiegång under Programöversikt via: programsidan 

Digital lärplattform

Universitets digitala lär- och samarbetsplattform heter Athena. Där publicerar lärare viktig information som rör kursens innehåll och kommunicerar med studenter. Studenter får tillgång till Athena efter kursregistrering och kan logga in via www.athena.su.se

Undervisning vårterminen 2021

Undervisningen på de flesta kurser kommer i huvudsak vara webbaserad. Exakt vad som gäller för den kurs du ska läsa får du mer information i mejlet med programinformation och i Athena efter kursregistrering. 

Läs mer förberedelser inför online-baserad undervisning

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig. Du behöver uppvisa att du uppfyller din behörighet senast det datum då utbildningen startar. Om du har några frågor eller har blivit behörig kontaktar du studieadministrationer som hanterar antagningen: studieadmin@hsd.su.se.

Reservantagning

Du som är reserv efter andra urvalet ska invänta besked från oss. Om du blir erbjuden en plats kommer du att få en förfrågan från oss på det telefonnummer eller den mejladress som du har angivit på antagning.se. 

Vi kontaktar reserver tidigast efter ordinarie webbregistrering fram till terminstarten 17/1. Vi har inte ett fysiskt reservupprop på HSD. Om en utbildning är full markeras detta via www.antagning.se. Vi kan tyvärr inte ge svar på frågor om sannolikheten att en studieplats blir ledig. 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Den 12 januari hålls en informationsträff.

Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Kontakt

Har du frågor om tillgodoräkning av tidigare studier, programmets studiegång eller andra frågor kan du kontakta studievägledare via studievagledning@hsd.su.se.

På webbplatsen med studieinformation finner du svar på många frågor.

Studieinformation

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Observera att inriktningen omfattar 300 hp.

Som ämneslärare i gymnasieskolan undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du fyra terminer historia, som är ditt förstaämne, och tre terminer geografi, som är ditt andraämne. 

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Innehåll

Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Under programmets gång läser du 120 hp historia och 90 hp geografi. Inom ämnesstudierna får du också läsa ämnesdidaktik. 

I ämnet historia studeras huvuddragen av den historiska utvecklingen i ett globalt perspektiv och samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar behandlas. Du får också kunskap om historievetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. Du studerar naturgivna processer, jordens olika naturmiljöer och geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten. 

Examen
Programmet leder till en Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 300 hp och motsvarar fem års heltidsstudier. Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution.

  Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

  Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

  Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Skolan i samhället, 22,5 hp
   Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
    
  • Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp
   Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

  Termin 5: Ämne 2 (31-60 hp)

  Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Eleven i skolan, 22,5 hp
   ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
    
  • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 7: Ämne 2 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Undervisning och utveckling, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
    
  • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp inklusive självständigt arbete)

 • Kontakt

  Studievägledningen: studievagledning@hsd.su.se