Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i geologiska vetenskaper

Masterprogrammet i Geologiska vetenskaper på stockholms universitet, institutionen för geologiska vetenskaper, omfattar studiet av de processer som format vår planet, från plattektoniska effekter avseende bergskedjebildning och bassängutveckling till att förstå bakomliggande orsaker till vulkanism och jordbävningar.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt program. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Läs mer här ...

Registrering/Svarskrav

Ett välkomstbrev skickas till den mejladress du har angett i din ansökan och där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen. Om du inte fått välkomstbrevet, kolla först i skräppostmappen, om du är säker på att du inte fått det, kontakta oss på studies@geo.su.se.

Tacka ja eller nej på antagning.se

OBS! Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

Är du ny student hos oss? Välkomen till IGV. Under sidan Ny student hittar du användbar information.

Registrering inför varje termin är obligatorisk och görs via student.ladok.se. För att kunna registrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat.

Du kan själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Registreringen öppnar generellt två veckor innan kursstart och du ska ha registrerat dig senast en vecka efter kursstart. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition.

Kan du inte registrera dig? Kontakta elisabeth.dacker@geo.su.se

Reservantagning

Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Kontakta oss på studies@geo.su.se.

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd. När du har ditt Nais-intyg kontaktar du Elisabeth Däcker, elisabeth.dacker@geo.su.se.

Så här ansöker du om stöd

Lärplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.
Alla kurser använder inte Athena, läs informationen du får av kursansvarig lärare.

Athena

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok.

Lämna återbud på antagning.se

Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Mer information om dina studier hos oss

Våra utbildningssidor

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

NMGEO

Masterprogrammet i Geologiska vetenskaper omfattar studiet av de processer som format vår planet, från plattektoniska effekter avseende bergskedjebildning och bassängutveckling till att förstå bakomliggande orsaker till vulkanism och jordbävningar. Du kommer att studera processer som kontrollerar Jordens klimatsystem på såväl mänskliga tidsskalor som de som sträcker sig hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Vårt utbildningsprogram grundas främst på områden biogeokemi, marin geologi och geofysik, samt petrologi och tektonik.

Inom det biogeokemiska området studeras grundämnenas spridning och de processer som äger rum i alla tänkbara miljöer (vatten, luft, berggrund och det lösa jordtäcket).

Inom det maringeologiska området koncentrerar vi oss på studiet av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper i sediment och sedimentära bergarter, för att klarlägga de processer som bidrog till deras bildning samt att rekonstruera planeten Jordens miljö- och klimatutveckling. Marina geofysikaliska metoder används bl. a. för digital kartering av havsbottnar och är en central del av ämnet vid SU.

Inom området petrologi och tektonik studeras såväl storskalig metamorfos, tillsammans med tektonik och magmatism, lokala vätskeflöden och kemisk transport.

Våra studier omfattar både pågående miljöutveckling och utvecklingen av liv under hela Jordens historia.

 • Programöversikt

  Institutionen för geologiska vetenskaper erbjuder en masterexamen som omfattar två års studier. Masterprogrammet har två inriktningar:

  • Inriktning Geologi
  • Inriktning Maringeologi

  Varje inriktning omfattar 15 hp av obligatoriska kurser, ett självständigt arbete som omfattar 30, 45 eller 60 hp, samt 30 hp valfria kurser och beroende på omfattningen för det självständiga arbetet, valfria kurser som omfattar 15, 30 eller 45 hp.

  För inriktningen mot geologi är de obligatoriska kurserna Fältstudie i geologiska vetenskaper, Geodynamik och/eller Malmgeologi.

  Inom inriktningen marin geologi är de obligatoriska kurser Havs och Klimatdynamik över geologiska tidsskalor och Palaeoklimatologi.

  Programmet erbjuder en uppsättning ytterligare valbara kurser såsom Terrestrisk geofysik, Paleontologi, Forskning och planering i geologiska vetenskaper och Tillämpad geologi som kan tas under första eller andra året. Vi erbjuder också den valbara kursen Klimatförändring genom jordens historia, 15 hp.

  Totalt 30 hp valfria kurser kan erhållas genom kurser inom andra ämnesområden.

  Kontakta oss för mer information och för råd om val av kurser i Sverige och utomlands. Vi hjälper gärna till att hitta de mest lämpliga kurser på andra institutioner eller universitet. Valfria kurser väljs tillsammans med studierektor för masterprogrammet.

  År 1

  Inriktning geologi, obligatoriska kurser 15 hp:
  Geodynamik (7.5 hp) HT eller
  Malmgeologi (7.5 hp) HT
  Fältstudier i geologiska vetenskaper (7.5 hp) VT

  Inriktning maringeologi, obligatoriska kurser 15 hp:
  Havs- och Klimatdynamik över geologiska tidsskalor (7.5 hp) VT
  Paleoklimatologi (7.5 hp) VT

  Inom alla inriktningar är utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 högskolpoäng beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Valfria kurser bara kan utgöra maximalt 30 hp.

  År 2

  Inriktning geologi:
  Geologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Inriktning maringeologi:
  Maringeologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  *Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen.

  Valbara kurser:

  Geodynamik (7.5 hp) HT
  Havs- och klimatdynamik över geologiska tidsskalor (7.5 hp) VT
  Isotopgeologi (7.5 hp) HT
  Paleontologi (7.5 hp) HT/VT
  Biogeokemi (7.5 hp) VT
  Paleoklimatologi (7.5 hp) VT
  Terrestrisk geofysik (7.5 hp) VT
  Tillämpad miljögeokemi (7.5 hp) VT
  Geologisk kartering (7.5 hp) VT
  Klimatförändringar genom Jordens historia (15 hp) HT/VT distans
  Geomikrobiologi och mineral (7.5 hp) VT
  Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering (7.5 hp) HT
  Geokemisk modellering (7.5 hp) HT
  Isotopgeokemi (7.5 hp) HT
  Marin geokemi (7.5 hp) HT

 • Möt oss

  Photo: Private
  Photo: Private

  Kurs Marin geoteknik, 7.5 hp VT period 7

  Tekniska egenskaper hos marina sediment är nyckelparametrar för att för-stå de olika fysikaliska, kemiska och biologiska processer som sker på och under havsbotten. De är också viktiga ingångsvärden när installationer skall utföras på havsbotten. Denna kurs introducerar geotekniska mätmetoder för att karakterisera marina sediment. Kursen ger praktiska kunskaper om mätningar för att klassificera olika typer av marina sediment och för att mäta styrka, kompressibilitet och permeabilitet. I kursen ingår också hur geotekniska sedimentmätningar kombineras med resultat från geofysiska karteringar med olika typer av ekolod och reflektionsseismik för att beskriva geologin under havsbotten i forskningsprojekt eller där informationen behövs i tekniska sammanhang, som till exempel för undervattensinstallationer.

  Kursansvarig: Matt O’Regan (Docent i Sedimentens fysikaliska egenskaper).

 • Kontakt