Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i geologiska vetenskaper

collage of students during field work at the Department of Geological Sciences, SU

Masterprogrammet i Geologiska vetenskaper omfattar studiet av de processer som format vår planet, från plattektoniska effekter avseende bergskedjebildning och bassängutveckling till att förstå bakomliggande orsaker till vulkanism och jordbävningar. Du kommer att studera processer som kontrollerar Jordens klimatsystem på såväl mänskliga tidsskalor som de som sträcker sig hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Vårt utbildningsprogram grundas främst på områden biogeokemi, marin geologi och geofysik, samt petrologi och tektonik.

Inom det biogeokemiska området studeras grundämnenas spridning och de processer som äger rum i alla tänkbara miljöer (vatten, luft, berggrund och det lösa jordtäcket).

Inom det maringeologiska området koncentrerar vi oss på studiet av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper i sediment och sedimentära bergarter, för att klarlägga de processer som bidrog till deras bildning samt att rekonstruera planeten Jordens miljö- och klimatutveckling. Marina geofysikaliska metoder används bl. a. för digital kartering av havsbottnar och är en central del av ämnet vid SU.

Inom området petrologi och tektonik studeras såväl storskalig metamorfos, tillsammans med tektonik och magmatism, lokala vätskeflöden och kemisk transport.

Våra studier omfattar både pågående miljöutveckling och utvecklingen av liv under hela Jordens historia.

 • Programöversikt

  Institutionen för geologiska vetenskaper erbjuder en masterexamen som omfattar två års studier. Masterprogrammet har tre inriktningar:

  • Inriktning Geokemi
  • Inriktning Geologi
  • Inriktning Maringeologi

  Varje inriktning omfattar 22.5 hp av obligatoriska kurser, ett självständigt arbete som omfattar 30, 45 eller 60 hp, samt 30 hp valfria kurser och beroende på omfattningen för det självständiga arbetet, valfria kurser som omfattar 7.5, 22.5 eller 37.5 hp. Den obligatoriska förberedande kursen i alla inriktningar är kursen Geovetenskaplig metod (7.5 hp), som kompletteras med ytterligare två obligatoriska kurser i varje inriktning.

  För inriktningen mot geologi är de obligatoriska kurserna Fältstudie i geologiska vetenskaper, Geodynamik och/eller Malmgeologi.

  Inom geokemi är de obligatoriska kurserna Isotopgeologi och Tillämpad miljögeokemi.

  Inom inriktningen marin geologi är de obligatoriska kurser Marin geoteknik och Palaeoklimatologi.

  Programmet erbjuder en uppsättning ytterligare valbara kurser såsom Terrestrisk geofysik, Paleontologi, Forskning och planering i geologiska vetenskaper och Tillämpad geologi som kan tas under första eller andra året. Vi erbjuder också den valbara kursen Klimatförändring genom jordens historia, 15 hp.

  Totalt 30 hp valfria kurser kan erhållas genom kurser inom andra ämnesområden.

  Kontakta oss för mer information och för råd om val av kurser i Sverige och utomlands. Vi hjälper gärna till att hitta de mest lämpliga kurser på andra institutioner eller universitet. Valfria kurser väljs tillsammans med studierektor för masterprogrammet.

  År 1

  Inriktning geokemi, obligatoriska kurser:
  Den geovetenskapliga metoden (7.5 hp) HT
  Tillämpad miljögeokemi (7.5 hp) HT
  Isotopgeologi (7.5 hp) HT
  Biogeokemi (7.5 hp) HT

  Inriktning geologi, obligatoriska kurser 22.5 hp:
  Den geovetenskapliga metoden (7.5 hp) HT
  Geodynamik (7.5 hp) HT eller
  Malmgeologi (7.5 hp) HT
  Fältstudier i geologiska vetenskaper (7.5 hp) VT

  Inriktning maringeologi, obligatoriska kurser:
  Den geovetenskapliga metoden (7.5 hp) HT
  Marin geoteknik (7.5 hp) VT
  Paleoklimatologi (7.5 hp) VT

  Inom alla inriktningar är utrymmet för **valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 7.5, 22.5, eller 37.5 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Valfria kurser bara kan utgöra maximalt 30 hp.

  År 2

  Inriktning geokemi:
  Geokemi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för **valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 7.5, 22.5, eller 37.5 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Inriktning geologi:
  Geologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för **valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 7.5, 22.5, eller 37.5 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Inriktning maringeologi:
  Maringeologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för **valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 7.5, 22.5, eller 37.5 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  *Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen.

  Valfria kurser kan utgöra maximalt 30 hp.
   

  **Utbud av valbara kurser

  Valbara kurser för läsår 2020–2021 (230 Kb)

 • Möt oss

  Volker on Oden, with an arctic view in the background
  Photo: Carina Johansson

  "Vi har en bred utbildning och dina förvärvade färdigheter kommer att användas ganska selektivt. Inom mitt område, geokemi, börjar de flesta studenter för närvarande arbeta med konsultföretag som undersöker ytvatten och grundvattenkvalitet eller jordkvalitet."

  Volker Brüchert är universitetslektor i biogeokemi och är lärare i tre kurser.

  Läs hela artiklen

   

 • Kontakt

  För mer information kontakta:

  Studievägledare
  Eliabeth Däcker, elisabeth.dacker@geo.su.se

  Studierektor för masterutbildning
  Volker Brüchert,  volker.bruchert@geo.su.se