Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i geologiska vetenskaper

Masterprogrammet i Geologiska vetenskaper på stockholms universitet, institutionen för geologiska vetenskaper, omfattar studiet av de processer som format vår planet, från plattektoniska effekter avseende bergskedjebildning och bassängutveckling till att förstå bakomliggande orsaker till vulkanism och jordbävningar.

NMGEO

Masterprogrammet i Geologiska vetenskaper omfattar studiet av de processer som format vår planet, från plattektoniska effekter avseende bergskedjebildning och bassängutveckling till att förstå bakomliggande orsaker till vulkanism och jordbävningar. Du kommer att studera processer som kontrollerar Jordens klimatsystem på såväl mänskliga tidsskalor som de som sträcker sig hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Vårt utbildningsprogram grundas främst på områden biogeokemi, marin geologi och geofysik, samt petrologi och tektonik.

Inom det biogeokemiska området studeras grundämnenas spridning och de processer som äger rum i alla tänkbara miljöer (vatten, luft, berggrund och det lösa jordtäcket).

Inom det maringeologiska området koncentrerar vi oss på studiet av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper i sediment och sedimentära bergarter, för att klarlägga de processer som bidrog till deras bildning samt att rekonstruera planeten Jordens miljö- och klimatutveckling. Marina geofysikaliska metoder används bl. a. för digital kartering av havsbottnar och är en central del av ämnet vid SU.

Inom området petrologi och tektonik studeras såväl storskalig metamorfos, tillsammans med tektonik och magmatism, lokala vätskeflöden och kemisk transport.

Våra studier omfattar både pågående miljöutveckling och utvecklingen av liv under hela Jordens historia.

 • Programöversikt

  Institutionen för geologiska vetenskaper erbjuder en masterexamen som omfattar två års studier. Masterprogrammet har två inriktningar:

  • Inriktning Geologi
  • Inriktning Maringeologi

  Varje inriktning omfattar 15 hp av obligatoriska kurser, ett självständigt arbete som omfattar 30, 45 eller 60 hp, samt 30 hp valfria kurser och beroende på omfattningen för det självständiga arbetet, valfria kurser som omfattar 15, 30 eller 45 hp.

  För inriktningen mot geologi är de obligatoriska kurserna Fältstudie i geologiska vetenskaper, Geodynamik och/eller Malmgeologi.

  Inom inriktningen marin geologi är de obligatoriska kurser Havs och Klimatdynamik över geologiska tidsskalor och Palaeoklimatologi.

  Programmet erbjuder en uppsättning ytterligare valbara kurser såsom Terrestrisk geofysik, Paleontologi, Forskning och planering i geologiska vetenskaper och Tillämpad geologi som kan tas under första eller andra året. Vi erbjuder också den valbara kursen Klimatförändring genom jordens historia, 15 hp.

  Totalt 30 hp valfria kurser kan erhållas genom kurser inom andra ämnesområden.

  Kontakta oss för mer information och för råd om val av kurser i Sverige och utomlands. Vi hjälper gärna till att hitta de mest lämpliga kurser på andra institutioner eller universitet. Valfria kurser väljs tillsammans med studierektor för masterprogrammet.

  År 1

  Inriktning geologi, obligatoriska kurser 15 hp:
  Geodynamik (7.5 hp) HT eller
  Malmgeologi (7.5 hp) HT
  Fältstudier i geologiska vetenskaper (7.5 hp) VT

  Inriktning maringeologi, obligatoriska kurser 15 hp:
  Havs- och Klimatdynamik över geologiska tidsskalor (7.5 hp) VT
  Paleoklimatologi (7.5 hp) VT

  Inom alla inriktningar är utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 högskolpoäng beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Valfria kurser bara kan utgöra maximalt 30 hp.

  År 2

  Inriktning geologi:
  Geologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  Inriktning maringeologi:
  Maringeologi, självständigt arbete, 30, 45 eller 60 hp*
  Utrymmet för valbara kurser eller praktik i Geologiska Vetenskaper 15, 30, eller 45 beroende på omfattningen av det självständiga arbetet.

  *Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen.

  Valfria kurser kan utgöra maximalt 30 hp.

 • Möt oss

  Photo: Private
  Photo: Private

  Kurs Marin geoteknik, 7.5 hp VT period 7

  Tekniska egenskaper hos marina sediment är nyckelparametrar för att för-stå de olika fysikaliska, kemiska och biologiska processer som sker på och under havsbotten. De är också viktiga ingångsvärden när installationer skall utföras på havsbotten. Denna kurs introducerar geotekniska mätmetoder för att karakterisera marina sediment. Kursen ger praktiska kunskaper om mätningar för att klassificera olika typer av marina sediment och för att mäta styrka, kompressibilitet och permeabilitet. I kursen ingår också hur geotekniska sedimentmätningar kombineras med resultat från geofysiska karteringar med olika typer av ekolod och reflektionsseismik för att beskriva geologin under havsbotten i forskningsprojekt eller där informationen behövs i tekniska sammanhang, som till exempel för undervattensinstallationer.

  Kursansvarig: Matt O’Regan (Docent i Sedimentens fysikaliska egenskaper).

 • Kontakt