Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i statsvetenskap

Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder bredd och fördjupning inom studiet av politik. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och teoretiska dimensioner, samt utrusta studenter med ett mångsidigt paket analytiska och metodologiska färdigheter.

Studenter sitter och diskuterar.
Foto: Niklas Björling.

Programmet blandar yrkesförberedande inslag med spetskurser i statsvetenskap, och består av både obligatoriska och valbara kurser. Alla kurser i programmet ligger på avancerad nivå. Programmet undervisas på engelska och svenska.

 • Programöversikt

  Under programmets första år blandas obligatoriska kärnkurser med valbara specialiseringskurser. Studenter väljer kurser från institutionens kursutbud på avancerad nivå. Antalet platser på de valbara kurserna är begränsat och fördelas enligt meritvärdering från antagningen.

  Masteruppsatsen skrivs under den tredje terminen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare. Under termin fyra finns möjligheten att genomföra en yrkesförberedande praktik och/eller, studera utomlands som utbytesstudent, och/eller läsa kurser valda i samråd med studierektor.

  År 1

  Termin 1

  Period A & B

  Samhällsvetenskapliga analysinriktningar
  Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

  Period C valbara kurser

  Politics of Equality
  Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen

  Institutioner och politisk kultur i Sverige
  Kursansvarig lärare: Tommy Möller

  International Security Politics
  Kursansvarig lärare: Lukas Hegele

  Globalization, Economy and Politics in Asia
  Kursansvarig: Henrik Berglund

  Period D valbara kurser

  EU som politiskt system
  Kursansvarig lärare: Ulrika Mörth

  Global and Regional Governance
  Kursansvarig lärare: Jonas Tallberg

  National and Global Equality Policies: Goals and instruments
  Kursansvarig lärare: Lenita Freidenvall

  Environmental Politics - Governing the Anthropocene from Local to Global
  Kursansvarig lärare: Andreas Duit

  Termin 2

  Period A

  Demokratianalys
  Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

  Period B valbara kurser

  Towards Emancipation: Feminist Theories and Strategies During 200 Years
  Kursansvarig lärare: Maria Jansson och Maria Wendt

  Unipolarity Without Hegemony - Pax Americana in the 21st Century
  Kursansvarig lärare: Kjell Engelbrekt

  International Political Theory
  Kursansvarig lärare: Hans Agné

  Global Climate and Environmental Politics
  Kursansvarig lärare: Naghmeh Nasiritousi

  Period C & D

  Statsvetenskapliga metoder
  Kursansvariga lärare: Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)

   

  År 2

  Termin 3

  Period A-D

  Självständigt arbete i statsvetenskap för masterexamen

  Termin 4

  Period A-D

  Inom masterprogram i Statsvetenskap erbjuds kursen ”Yrkesförberedande praktik”, 15, 22,5 eller 30 hp.

  Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap 15 hp

  Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap 22,5 hp

  Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap 30 hp

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet görs en gång per år, till höstterminen. Ansökan görs via antagning.se. Alla dokument du vill inkludera i din ansökan ska laddas upp på antagning.se enligt instruktionerna angivna där. Inga dokument ska skickas till institutionen.

  Ansökningsperiod för våra svenska masterprogram är 15 mars till 15 april.

  Behörighet

  Det grundläggande behörighetskravet för att läsa masterprogram är en examen på grundnivå om minst 180hp.

  De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande.

  Har du pågående studier kan du bli villkorligt behörig vad gäller kraven på en examen och 90hp i statsvetenskap. Villkoret är då att du ska uppfylla behörighetskraven vid programstart. Läser du utomlands måste detta styrkas med ett intyg.

  Urval

  Bland de sökande som uppfyller behörighetskraven görs ett urval. Urvalet baseras på betyg på högskolekurser.

  Frågor?

  Om du har frågor gällande antagningsprocessen eller den grundläggande behörigheten kan du vända dig direkt till Antagningsservice (antagning.se), eller till Antagningen vid Stockholms Universitet (studentavdelningen@su.se).

  För frågor gällande den särskilda behörigheten, urvalet eller programmet vänligen kontakta master@statsvet.su.se.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Min utbildning har inspirerat mig

  Hélène Sevastik läser masterprogrammet i statsvetenskap. Det bästa med statsvetenskap tycker hon är att allt du läser är så relevant och hjälper dig att förstå vad som sker i samhället.

  Möt våra lärare

  Sanningssökandet - det roligaste med att vara forskare

  Sanningssökandet och möjligheten att få djupdyka i spännande ämnen är det som Eva Erman uppskattar mest med sitt jobb. Hennes forskning kretsar kring demokratiteori och filosofisk metod.

  Bild på Eva Erman.

  Berätta om din forskning!

  - Jag har två olika forskningsspår. Det första handlar om demokratiteori och framförallt global demokrati, alltså demokrati bortom staten. Jag forskar kring normativa frågor, dvs frågor om hur vi bör leva och organisera vårt samhälle, som till exempel: bör vi demokratisera EU, och i så fall, vilka aktörer bör vara med? I ett av mina forskningsprojekt undersöker jag hur civilsamhället kan bidra till att göra internationella organisationer mer demokratiska.

  Mitt andra forskningsspår är metod inom politisk filosofi. Det handlar om vilka metoder vi använder för att formulera normativa teorier och principer, som till exempel rättviseprinciper eller demokratiprinciper.  Kärnfrågan blir här inte vad rättvisa är utan hur vi kommer fram till vad rättvisa är.

  Varför blev det statsvetenskap?

  - Jag började läsa Beteendevetenskaplig linje på universitetet. I utbildningen ingick det att läsa socialantropologi  och jag trodde från början att jag skulle bli socialantropolog. Men när jag under ett seminarium insåg att socialantropologernas metod var sk. ’deltagande observation’, vilket går ut på att vara ”en fluga på en vägg”, så insåg jag att det inte var något för mig. När jag sedan började läsa statsvetenskap och framförallt grundkursen i politisk teori så var det som att hitta hem. Att få ägna sig åt frågor om vad vi bör göra, vad är rättvisa, vad är demokrati – det passade mig.

  Vad undervisar du för kurser?

  - Jag undervisar kurser i internationell politisk teori och demokratianalys. Jag handleder även studenter som skriver masteruppsats.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Det är sanningssökandet. Hela processen med att få djupdyka i ett ämne och sedan försöka hitta något som ingen kommit på tycker jag är otroligt kittlande och barnsligt rolig.

  Har du något råd till blivande studenter?

  - Gå efter passion och inte vad du tror är strategiskt lämpligt. Du ska hitta det som väcker ett genuint intresse hos dig. Var sedan beredd på att ägna tid i kunskapsinhämtandet. Det tar tid att lära sig saker och låt det göra det. Men stor kunskap krävs för att ens kunna utveckla ett kritiskt tänkande.

  Namn: Eva Erman
  Titel: professor
  Drömyrke som barn: stins (en sån som viftar med en skylt när tåget kan åka från stationen)

 • Kontakt