Aktiviteter på internet för unga med intellektuell funktionsnedsättning

För unga människor med intellektuell funktionsnedsättning har eftersläpning rapporterats om angående tillgång till internet och möjligheten att utföra digitala aktiviteter i vardagen.

Professor Helena Hemmingsson, Specialpedagogiska intitutionen, Stockholms universitet, har tillsammans med Kristin Alfredsson Ågren och Anette Kjelllberg skrivit en ny artikel.  

Artikeln utforskar  ur målgruppens perspektiv – möjligheter, utmaningar och hur internetanvändning socialt och samhällsdeltagande påverkar unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

Läs artikeln: 
"Internet activities and social and community participation among young people with learning disabilities"

Inernetanvändare
Foto: Unsplash