Forskning om extremt tidigt födda barn i Forskargrandprix

Nu närmar sig Forskargrandprix-finalen på Nalen i Stockholm 1 december klockan 13.00 till 14.30. Du kan se den på plats eller via webb.

Läs mer och anmäl dig. Anmälan är kostnadsfri.

Erika Baraldi, doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, deltar i årets Forskargrandprix. I tävlingen presenteras forskning på högst fyra minuter på ett så begripligt, fängslande och inspirerande vis som möjligt. 

Erika Baraldis korta presentation handlar om Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Extremt för tidigt födda bebisar – barn som är födda innan graviditetsvecka 28 – och deras föräldrar får hjälp under första året hemma att leka, samspela och utvecklas tillsammans. 
 

– Projektgruppen består av specialpedagog, psykologer, läkare och fysioterapeuter som samarbetar för familjernas bästa, berättar Erika Baraldi. 

Erika Baraldi

I en randomiserad kontrollerad studie, där 130 barn ingår, får en interventionsgrupp 10 hembesök under första året hemma, med specialutformad hjälp till familjen, medan en kontrollgrupp får vanlig vård. 

– Studien är pågående och alla resultat har inte analyserats än men vi hoppas kunna visa att vi har hjälpt de här familjerna. Genom att delta i Forskargrandprix hoppas jag att kunskapen om för tidigt födda barn och speciellt det här forskningsprojektet sprids till en bredare allmänhet utanför universitetsvärlden, säger Erika Baraldi.

Vidare till final

Erika Baraldi gick vidare till finalen som kommer att hållas på Nalen i Stockholm 1 december 2022.

Anmäl dig till finalen 1 december
Se Erika Rabaldis presentation
Läs mer på Forskargrandprixs webbsida och Forskarfredag 
Läs mer om SPIBI-projektet
Läs mer om Erika Baraldi