Ny bok om otillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Boken "Accessibility Denied, Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities" utforskar samhälleligt motstånd mot tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och ger exempel på utanförskap i en tid då målsättningen är inkludering.

Kapitlet "New barriers and new possibilities: Confronting language inaccessibility in and around a pandemic" är skriven av 
universitetslektor Liz Adams Lyngbäck och forskare Enni Paul, båda Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universtitet, tillsammans med Mia Larsdotter. 

Läs mer om boken "Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities". Boken är sammanställd av Hanna Egard och Kristofer Hansson.  

Accessability-bok