Pandemin en utmaning för studenter

Metastudie om hur teknik kan skapa nya kommunikationsmönster och om vikten att ta vara på kunskap som distansundervisning ger.

Annika Käck, universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har tillsammans med docent Patrik Hernwall och universitetslektor Johan Stymne, båda vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, författat en nyligen publicerad artikel i tidskriften Högre utbildning. 

– Artikeln fångar upp universitetsstudenters erfarenheter från när campusundervisningen ställdes om till distans, säger Annika Käck. 

Metastudien bygger på intervjuer med 247 studenter i 53 grupper. 

–  Här fick vi möjlighet att analysera ett omfattande kvalitatitvt material och lyfta fram studenternas upplevelser av undervisningen och hur den förändrades vid övergången. Teman som lyftes fram var till exempel hur tekniken skapar nya kommunikationsmönster och upplevelser av deltagande i undervisningen, hur självreglerat lärande påverkades, liksom motivationen och välmåendet. Studenterna tog också upp hur de upplevde examinationer som genomfördes på distans och hur grupparbetet förändrades till sin struktur och innehåll jämfört med campusundervisningen. Önskemål om kurslärares deltagande och upplägg av undervisningen fanns också med.

Fördelar med distansundervisning

–  Studenterna uttryckte att det var en styrka att kunna delta på distans, det fanns alltså många fördelar med det. Allt detta har varit intressant och givande att få ta del av, inte minst ur ett kursdesignperspektiv. 

Annika Käck

Läs nyhet om artikeln: 
”Studenter har ett kunskapskapital som vi kan dra nytta av”

Läs hela artikeln: 
”Norms, appropriation, and social affordances in studying in emergency remote teaching: a meta-analysis of student experiences”