Skolans roll för demokrati

Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, föreläser 20 april på Internationella vetenskapsfestivalen Göteborg om hur unga kan lära sig att bli demokratiska medborgare och hur skolan kan arbeta för det.

Nihad Bunar


Rubriken för föreläsningen är ”Demokrati i skolans olikheter – mellan likvärdighet, inkludering och segregation”.  

Evenemanget är kostnadsfritt. Festivalen utgör sedan 25 år tillbaka en ”mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv” och är ett samarbete mellan bland andra Vetenskapsrådet, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs Stad.

Läs mer om:
Internationella vetenskapsfestivalen Göteborg