Publications

Every year our researchers publish articles and books in a wide range of journals and publishing houses. Since 2007 these are registered in DiVA, the Digital Scientific Archive for easy access.

 

Books

Books published by Score researchers

 

Articles and book chapters

Articles and book chapters published by Score researchers

 

Conference papers

Conference papers by Score researchers

Score Working Papers Serie

Score's report series consists of research works related to Score's research profile. The texts consist partly of final reporting of research results and partly of working papers during ongoing research. The intended readership is both other researchers and the interested public. The texts can be written in Swedish or English.

Editors for the report series are Livia Johannesson and Carl Yngfalk.

Do you have suggestions for texts for the report series? Please contact us: livia.johannesson@score.su.se or carl.yngfalk@score.su.se

On this page you can download Score's reports (pdf). Select the time period you are interested in from the menu below.

2024:1
Max Jerneck: Statliga bolag som hybridorganisationer: Almi Företagspartner och svensk näringspolitik
Ladda ner rapporten (pdf)
Score-rapport 2024:1 (447 Kb)

2024:2
Cecilia Fredriksson: Digitala tvillingar som vision och verklighet. En kunskapsöversikt om hur digitala tvillingar förstås och används i offentlig sektor
Ladda ner rapporten (pdf)
Score-rapport 2024:2 (850 Kb)

2023:1

Editors: Håkan Thörn, Elena Bogdanova, Dominika V. Polanska, Linda Soneryd. Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder.
Scorerapport 2023_1 (6294 Kb)

2023:2

Mikaela Sundberg: Dödsorsaksdatas produktionsprocess: Regler och aktörer inom ett kunskapsmaskineri
Scorerapport 2023_2 (574 Kb)

2023:3

Per Lundin and Johan Gribbe: Att följa pengarna: En analys av forskningsfinansieringen i efterkrigstidens Sverige
Scorerapport 2023_3 (898 Kb)

2022:1
Lovisa Näslund and Renita Thedvall: En utsatt position - Kunskapsmodeller, ledarskap och arbetsmiljö på ekonomiskt bistånd i Socialtjänsten
Scorerapport 2022_1 (522 Kb) (pdf)

2022:2
Mats Jutterström and Mikael Samuelsson: Business Incubators’ Buffering Effects on Start-up Performance
Scorerapport 2022_2 (608 Kb)

2022:3
Maria Grafström and Hanna Sofia Rehnberg: Från informerande till intresseväckande: Journalistiska metoder och format i kommunal kommunikation
Scorerapport 2022_3 (501 Kb)

2021:1
Josef Pallas and Magnus Fredriksson: När pressen ligger på! Hur föreställningar om medier påverkar ambitionerna för den kommunala äldreomsorgen
Scorerapport 2021_1 (406 Kb)

2021:2
Hanna Sofia Rehnberg: Den mänskliga myndigheten. Foton av människor som resurser i varumärkesbyggande
Scorerapport 2021_2 (810 Kb)

2021:3
Peter Edlund, Daniel Lövgren, Claes Thorén: Från ideal till golv: Marknadsliknande reformer i mötet med dagens äldreomsorg
Scorerapport 2021_3 (466 Kb)

2021:4
Eva Karlberg: Organisering av lojalitet – en litteraturöversikt
Scorerapport 2021_4 (790 Kb)

2021:5
Maria Arnelid: Robothandläggare i socialtjänsten. Sveriges kommuner och regioners roll vid automatisering av ekonomiskt bistånd
Score-rapport 2021_5 (827 Kb)

2021:6
Kristina Tamm Hallström och Malin Dahl: Från domare till coach. Om beslut och ansvar i den europeiska marknadskontrollen
Scorerapport 2021_6 (901 Kb)

2021:7
Ola Segnestam Larsson och Filip Wollter: Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
Scorerapport 2021_7 (734 Kb)

2020:1
Lambros Roumbanis: Tvetydigheter, oenighet och slumpens diskreta inflytande i peer review processen
Scorerapport 2020_1 (428 Kb)

2020:2
Livia Johannesson and Carl Yngfalk: Tilläggsavtal och anpassning. Det institutionella (efter)arbetet för att upprätthålla OPS-avtalets legitimitet inom Stockholms läns landsting 2012–2018
Scorerapport 2020_2 (923 Kb)

2020:3
Göran Ahrne and Adrienne Sörbom: Flawed Globalization: Why Traditional Political Organizations Have Problems Forming Transnational Meta-Organizations
Scorerapport 2020_3 (491 Kb)

2020:4
Lukas Smas: Sjukhuset, regionen och staden: planeringens komplexitet och rumsliga rationaliteter
Scorerapport 2020_4 (1315 Kb)

2020:5
Catrin Andersson and Maria Grafström: Att förändra genom organisation och idéer: Parallella processer i planeringen av Nya Karolinska Solnas verksamhet åren 2012-2017
Scorerapport 2020_5 (862 Kb)

2020:6
Mikael Klintman, Maria Grafström, Anna Jonsson: The role of epistemic signalling in transdisciplinary knowledge production. Examples from the field of sustainable water management
Scorerapport 2020_6 (549 Kb)

2020:7
Tiziana Sardiello: Mutuality Stripped to the Bone. Nominating and Recruting Board Members in Swedish Mutual Insurance Companies
Scorerapport 2020_7 (617 Kb)

2020:8
Torbjörn Larsson and Göran Sundström: Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Oppositionens roll i besluten bakom byggandet av Nya Karolinska Solna
Scorerapport 2020_8 (941 Kb)

Score-rapport 2019:1
Maria Grafström and Karolina Windell: Självgenererande nyhetsjournalistik – när åsikter blir nyheter
Scorerapport 2019_1 (384 Kb)

Score-rapport 2019:2
Maria Grafström and Catrin Andersson: Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården
Scorerapport 2019_2 (774 Kb)

Score-rapport 2019:3
Catrin Andersson and Maria Grafström: Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna
Scorerapport 2019_3 (981 Kb)

Score-rapport 2019:4
Livia Johannesson and Martin Qvist: Ett megaprojekt tar form. Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna
Scorerapport 2019_4 (4538 Kb)

Score-rapport 2019:5
Svenne Junker and Carl Yngfalk: Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna
Scorerapport 2019_5 (567 Kb)

Score-rapport 2019:6
Carl Yngfalk and Svenne Junker: Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna
Scorerapport 2019_6 (481 Kb)

2018:1
Tiziana Sardiello: Mot en medarbetardriven förvaltning - om inlärning och tillämpning av ett coachande förhållningssätt i Borlänge kommun
Scorerapport 2018_1 (493 Kb)

2018:2
Maria Grafström, Svenne Junker och Karolina Windell: Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget – en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag
Score-rapport 2018_2 (472 Kb)

2018:3
Susanna Alexius and Tiziana Sardiello: Att organisera lite eller mycket, för en kväll eller för alltid? En organisationsteoretisk belysning av integrationsinitiativ
Scorerapport 2018_3 (506 Kb)

2017:1
Ola Segnestam Larsson: Av vetenskap stärkt saklighet. En analys av hur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använt vetenskap i ideologier, strukturer och processer för att framstå som oberoende (1902-2015)
Scorerapport 2017_1 (364 Kb)

2017:2
Susanna Alexius, Martin Gustavsson, Tiziana Sardiello: Profit-making for mutual benefit - the case of Folksam 1945-2015
Scorerapport 2017_2 (407 Kb)

2016:1
Ola Segnestam Larsson: Att vetenskapliggöra drogpolitik. En analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program (1989-2015)
Scorerapport 2016_1 (418 Kb)

2016:2
Maria Grafström and Kristina Tamm Hallström: Värdeladdad organisering - kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete
Scorerapport 2016_2 (1075 Kb)

2016:3
Sofia Wiberg: Medborgardialogens politiska organisering
Scorerapport 2016_3 (1050 Kb)

2016:4
Renita Thedvall: Är det verkligen ytterligare ett struktureringsverktyg som förskolan behöver? Managementmodellen Lean i den svenska kommunala förskolan
Scorerapport 2016_4 (269 Kb)

2015:1
Lambros Roumbanis: Akademiska omdömen under osäkerhet: en studie av kollektiva ankringseffekter i Vetenskapsrådets beredningsgrupper
Scorerapport 2015_1 (296 Kb)

2015:2
Kristina Tamm Hallström, Emelie Adamsson: Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning – exemplet Svanen
Scorerapport 2015_2 (1076 Kb)

2015:3
Ingrid Gustafsson: Leksaker och CE-märkningar – det mobila ansvaret
Scorerapport 2015_3 (458 Kb)

2015:4
Maria Grafström, Karolina Windell & Emelie Adamsson: Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretag framställs i svenska medier, 1995–2012
Scorerapport 2015_4 (404 Kb)

2015:5
Ola Segnestam Larsson: Skolan som en arena för konflikt - Ideella organisationers användning av vetenskap i skolmaterial för att påverka ungdomars attityder till alkohol
Scorerapport 2015_5 (324 Kb)

2015:6
Kristina Tamm Hallström: Kompletterande och konkurrerande expertis – en studie av planprocesser som arena för maktkamper mellan experter
Scorerapport 2015_6 (327 Kb)

2015:7
Lambros Roumbanis: Att skola unga forskare till framgångsrika entreprenörer i högskolans tjänst - en studie om forskningsfinansiering, legitimitetsskapande och symboliskt våld
Scorerapport 2015_7 (310 Kb)

2014:1
Maria Grafström: Ekonomijournalistikens förändrade förutsättningar: Innehåll, format och aktörer
Scorerapport 2014_1 (927 Kb)

2014:2
Sofie Grettve: Bra Miljöval - En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete
Scorerapport 2014_2 (228 Kb)

2014:3
Christina Garsten and Adrienne Sörbom: Think tanks as policy brokers in partially organized fields: The case of World Economic Forum
Scorerapport 2014_3 (235 Kb)

2013:1
Susanna Alexius and Leina Löwenberg: Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn
Scorerapport 2013_1 (1501 Kb)

2013:2
Mats Jutterström: What drives, and counteracts, standard plurality? - CSR standards and organizations setting them
Scorerapport 2013_2 (297 Kb)

2013:3
Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist, Kristina Tamm Hallström: Krav på KRAV - En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985–2012
Scorerapport 2013_3 (353 Kb)

2013:4
Ulrika Waaranperä: Visionära verk? En kartläggning av svenska myndigheters visionsformuleringar
Scorerapport 2013_4 (479 Kb)

2013:5
Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist and Kristina Tamm Hallström:
Kontrollorganiseringens mångfald - En kartläggning av hållbarhetsmärkningars kontrollorganisering internationellt och nationellt i Sverige
Scorerapport 2013_5 (473 Kb)

2012:1
Susanna Alexius and Leina Löwenberg: Drömmen om den kloka konsumenten. En historisk belysning av kunskapsideal och organisering av svensk konsumentvägledning, ca 1900-2012
Scorerapport 2012_1 (2441 Kb)

2012:2
Åsa Sohlman: Den svenska regeringen och användningen av utvärderingar – En fallstudie baserade på budgetpropositionerna för 2011 och 2012
Scorerapport 2012_2 (349 Kb)

2011:1
Matilda Ardenfors: CSR-konsulter - idealister eller opportunister?
Scorerapport 2011_1 (137 Kb)

2011:2
Susanna Alexius, Daniel Castillo, Martin Rosenström: Contestation in transition. Value-conflicts and the organization of markets - the cases of alcohol, gambling and coal 
Scorerapport 2011_2 (313 Kb)

2010


2010:1
Matilda Ardenfors: Att smida tankar i tid av kris
Scorerapport 2010_1 (889 Kb)

2010:2
Ingrid Gustafsson: Tjänsteexport: från bistånd till marknad
Scorerapport 2010_2 (747 Kb)

 2010:3
Ingrid Gustafsson: Alla dessa granskare: att granska, godkänna och märka
Scorerapport 2010_3 (492 Kb)

2010:4
Sabine Walter: Hållbart företagande genom certifiering? GRI och statliga bolag
Scorerapport 2010_4 (745 Kb)

2010:5
Maria Lidberg and Linda Soneryd: Representationer av tid. En studie av Power Pointbilder och slutförvar av kärnavfall
Scorerapport 2010_5 (1316 Kb)

2010:6
Erik Wikberg: Omorganisering av apoteksmarknaden
Scorerapport 2010_6 (325 Kb)

2010:7
Erik Wikberg: Organisering av en ny marknad. En studie av den svenska coachningsmarknaden
Scorerapport 2010_7 (408 Kb)

2010:8
Linda Soneryd and Hanna Sofia Johansson: See for yourself! Enrolling the public in nuclear waste management
Scorerapport 2010_8 (250 Kb)

2010:9
Sabine Walter: Konsten att konstruera riktlinjer för ett hållbart samhälle: Staten och GRI
Scorerapport 2010_9 (327 Kb)

2010:10
Åsa Casula Vifell and Göran Sundström: ”Out of sight – out of mind”. EU-recruitment of Swedish Civil Servants
Scorerapport 2010_10 (137 Kb)

2010:11
Renita Thedvall: The role of bureaucratisation in organising ‘fair’ markets: The case of the Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)
Scorerapport 2010_11 (127 Kb)

2010:12
Magnus Boström: The challenges in achieving the "social" dimension of sustainable deveopment. The case of the Forest Stewardship Council
Scorerapport 2010_12 (309 Kb)

 

2009

2009:1
Matilda Ardenfors: The Commitment of Social Responsibility. Corporate Reflections on the CSR Mission
Scorerapport 2009_1 (737 Kb)

2009:2
Göran Ahrne and Nils Brunsson: Complete and incomplete organisation
Scorerapport 2009_2 (444 Kb)

2009:3
Ida Seing: Arbetsförmåga och funktionshinder i arbetsmarknadspolitikens lokala praktik
Scorerapport 2009_3 (314 Kb)

2009:4
Ida Seing and Malin Wreder: Hushållstjänster - en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige
Scorerapport 2009_4 (745 Kb)

2009:5
Renita Thedvall and N Rossi - Lärandets praktik inom socialtjänsten och livsmedelsindustrin
Scorerapport 2009_5 (436 Kb)

2009:6
M Elam, M Lidberg, L Soneryd and G Sundqvist: Demonstration and Dialogue: Mediation in Swedish Nuclear Waste Management
Scorerapport 2009_6 (1039 Kb)

2009:7
Åsa Vifell: Enclaves inside the State The Internationalisation of Swedish public administration
Scorerapport 2009_7 (1039 Kb)

2009:8
Anna Tyllström and Malin Wreder: Jeans, blå byxor och drömmar i denom. En studie av aktörer på jeansmarknaden och skapandet av symbolvärden
Scorerapport 2009_8 (547 Kb)

2009:9
Anna Tyllström: Pro – litikern – profession eller produkt? Om professionell identitet i gränslandet mellan PR och politik
Scorerapport 2009_9 (547 Kb)

2009:10
Anna Tyllström and Ilinca Benson: Den svenska kondommarknaden - organiseringen kring en värdeladdad vara
Scorerapport 2009_10 (137 Kb)

2009:11
Anette Nyqvist: Sinande naturresurs och politisk handelsvara - en studie av aktörerna kring torsk
Scorerapport 2009_11 (127 Kb)

2009:12
Anette Nyqvist: Att skapa pengar och en bättre värld. En studie av aktörerna kring etiska fonder
Scorerapport 2009_12 (309 Kb)

 

2008

No papers published 2008.
 

2007

2007:1
Linda Soneryd: Allmänhet, exptertis och deliberation. Samråd om slutförvar av kärnavfall
Scorerapport 2007_1 (358 Kb)
 

2007:2
Charlotte Hedin: Politik eller administration? - en studie av samordningen bakom ett förvaltningspolitiskt regeringsbeslut
Scorerapport 2007_2 (632 Kb)

2007:3
Göran Sundström and Bengt Jacobsson: The embedded state. From government to governance: The case of Sweden
Scorerapport 2007_3 (346 Kb)

2007:4
Renita Thedvall: Policies crossing boarders: Implementing an EU directive in Sweden
Scorerapport 2007_4 (294 Kb)

2007:5
Bengt Jacobsson and Göran Sundström: Governing State Agencies. Transformations in the Swedish Administrative Model
Scorerapport 2007_5 (337 Kb)

 

2006

2006:1
Anna Krohwinkel and Ebba Sjögren: Regulating Need. Deciding on public financial intervention within the fields of healthcare and development aid
Scorerapport 2006_1 (179 Kb)

2006:2
Mats Jutterström: Corporate Social Responsibility: the supply side of CSR-standards
Scorerapport 2006_2 (1188 Kb)

2006:3
Kerstin Jacobsson: Durkheims moralsociologi och välfärdsstaten
Scorerapport 2006_3 (239 Kb)

2006:4
Adam Sandebring: Att organisera privat-offentlig samverkan
Scorerapport 2006_4 (551 Kb)

 

2005

2005:1
Renita Thedvall: The meeting format as a shaper of the decision-making process: The case of the EU Employment Committee
Scorerapport 2005_1 (259 Kb)

2005:2
Göran Sundqvist: Expertisens gränser och samhälleliga utbredning. Exemplet slutförvaring av kärnavfalll
Scorerapport 2005_2 (305 Kb)

2005:3
Anna Ullström: Samarbetskanslierna: Vårtor på, länkar till eller delar av Regeringskansliet? Om den demokratiska styrningskedjan och samarbetskansliernas orgnanisering
Scorerapport 2005_3 (400 Kb)

2005:4
Jessica Lindvert: Landet lagom i 2000-talet. Arbete, lärande och socialt ansvar i politik och praktik
Scorerapport 2005_4 (580 Kb)

2005:5
Sofia Nilsson: Egendeklaration istället för miljömärkning: en reaktion mot regelexplosionen
Scorerapport 2005_5 (306 Kb)

2005:6
Göran Sundström: Målstyrningen drar åt skogen: om government och governance i svensk skogspolitik
Scorerapport 2005_6 (579 Kb)

2005:7
Göran Ahrne, Jens Rydgren, Adrienne Sörbom: Politics and globalization: Bringing the parties in
Scorerapport 2005_7 (199 Kb)

2005:8
Tyra Hertz: Privat-offentlig samverkan inom EU: en studie av Lamfalussyprocessen
Scorerapport 2005_8 (535 Kb)

2005:9
Kerstin Jacobsson: Tid och politik. Om tidsuppfattning och politisk självförståelse
Scorerapport 2005_9 (210 Kb)

 

2004

2004:1
Karin Svedberg Nilsson: The (Ir)responsible Organisation. Argumentative Themes in the Literature on Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship
Scorerapport 2004_1 (191 Kb)

2004:2
Erik Malmstig: Mera stat och mera profession? En excursion med farmaceutprofessionen: från privata företagare till statstjänstemän i Apoteksbolaget
Scorerapport 2004_2 (247 Kb)

2004:3
Adam Sandebring: Regler för högre utbildning – En historisk studie av regelsättande för högre utbildning i USA och Europa
Scorerapport 2004_3 (238 Kb)

2004:4
Malena Britz: Aspects of Economy and Security in the Swedish Governments´s view on Defence Eqipment Supply 1989 - - 2001
Scorerapport 2004_4 (260 Kb)

2004:5
Adam Sandebring: Konkurrens på en regelmarknad - Fallet med regelsättarna för Handelshögskolan i Stockholm
Scorerapport 2004_5 (236 Kb)

2004:6
Linda Soneryd: Deliberations over the unknown, the unsensed and the unsayable? Public protests and the 3G development in Sweden
Scorerapport 2004_6 (239 Kb)

2004:7
Stephen Ackroyd and Daniel Muzio: Agency, Interests and the Production and Reproduction of Organisational Structures
Scorerapport 2004_7 (251 Kb)

2004:8
Göran Sundström: ‘Management by Measurement’ Its Origin and Development in the Case of the Swedish state
Scorerapport 2004_8 (401 Kb)

2004:9
Magnus Boström: Fina fisken – En studie av bakgrunden, organiseringen och debatten kring introduktionen av miljömärkt vildfångad fisk i Sverige
Scorerapport 2004_9 (381 Kb)

2004:10
Ulrika Mörth: The EU as a normative power in the WTO(?)
Scorerapport 2004_10 (198 Kb)

2004:11
Åsa Vifell: (Ex)Changing practices. Swedish employment policy and European guidelines
Scorerapport 2004_11 (265 Kb)

 

2003

2003:1
Anders Forssell: Competition, change and conformity
Scorerapport 2003_1 (45 Kb)

2003:2
Svenne Junker: Ett läkemedels öde – dumpning i en politisk soptunna
Scorerapport 2003_2 (360 Kb)

2003:3
Magnus Boström and Mikael Klintman: Framing, debating and standardising Natural Food in two different political contexts: Sweden and the US
Scorerapport 2003_3 (99 Kb)

2003:4
Christina Garsten and David Lerdell: Mainstream rebels: Informalizaion and regulation in a virtual world
Scorerapport 2003_4 (53 Kb)

2003:5
Karin Winroth: Kunskapsarbetare i aktion – en studie om organisering av advokaters arbete
Scorerapport 2003_5 (85 Kb)

2003:6
Apostolis Papakostas: Mer organisation med färre människor och många organisationer med få frågor
Scorerapport 2003_6 (58 Kb)

2003:7
Niklas Noaksson and Kerstin Jacobsson: The production of ideas and expert knowledge in OECD. The OECD Jobs Strategy in contrast with the EU employment strategy
Scorerapport 2003_7 (135 Kb)

2003:8
Rune Premfors: Democratization in Scandinavia - The case of Sweden
Scorerapport 2003_8 (52 Kb)

2003:9
Ioannis Tsoukalas: Flexibel arbetsmarknad i fokus - en studie av nya anställningsförhållanden
Scorerapport 2003_9 (224 Kb)

 

2002

2002:1
Ulrika Mörth and Malena Britz: European Integration as Organising. Alternative Approaches to the Study of Eropean Politics
Scorerapport 2002_1 (75 Kb)

2002:2
Åsa Vifell: Enklaver i staten, Internationaliseringen av den svenska statsförvaltningen
Scorerapport 2002_2 (240 Kb)

2002:3
Magnus Boström: Skogen märks. Hur svensk skogscertifiering kom till och dess konsekvenser
Scorerapport 2002_3 (131 Kb)

2002:4
Kerstin Jacobsson: Soft regulation and the subtle transformation of states: the case of EU employment policy
Scorerapport 2002_4 (62 Kb)

2002:5
Renita Thedvall: "Do it yourself": Making up the selfemployed individual in the Swedish public employment service
Scorerapport 2002_5 (55 Kb)

2002:6
Mikaela Sundberg: Sida vid Sida. Ny och gammal reglering av jordbruk och miljö
Scorerapport 2002_6 (165 Kb)

2002:7
Anders Ivarsson Westerberg: Den nya administrationen
Scorerapport 2002_7 (61 Kb)

2002:8
Maria Oskarsson and Jessica Lindvert: Kvinnors vardag som politisk verklighet
Scorerapport 2002_8 (64 Kb)

 

2001

2001:1
Anna-Maria Lagrelius: Från expertkunskap till rekommenderat läkemedel - en studie om rekommendationer i tre läkemedelkommittéer
Scorerapport 2001_1 (130 Kb)

2001:2
Göran Sundström: Ett relativt blygsamt förslag. Resultatstyrningens framväxt ur tre perspektiv
Scorerapport 2001_2 (212 Kb)

2001:3
Staffan Furusten: Consulting in Legoland. The jazz of small-scale management consultation in the improvisation on standards
Scorerapport 2001_3 (53 Kb)

2001:4
Bengt Jacobsson and Per Ove K Laegreid, Pedersen: Transforming states
Scorerapport 2001_4 (121 Kb)

2001:5
Göran Ahrne and Apostolis Papakostas: Inertia and innovation
Scorerapport 2001_5 (40 Kb)

2001:6
Göran Ahrne and Nils Brunsson: Metaorganisationer - identitet och auktoritet
Scorerapport 2001_6 (83 Kb)

2001:7
Tina Hedmo, Kerstin Sahlin-Andersson, Linda Wedlin: The emergence of a European regulatory field of management education
Scorerapport 2001_7 (83 Kb)

2001:8
Bengt Jacobsson: Hur styrs regeringskansliet? Om procedurer, prat och politik
Scorerapport 2001_8 (136 Kb)

2001:9
Peter Ehn, Magnus Erlandsson, Anders Ivarsson Westerberg, Anders, Åsa Vifell: Processer i regeringskansliet: sex fallstudier
Scorerapport 2001_9 (333 Kb)

2001:10
Magnus Boström: Voluntary rule-making in the environmental field
Scorerapport 2001_10 (62 Kb)

2001:11
Jonas Bäcklund: Standardization and local adaption
Scorerapport 2001_11 (62 Kb)

2001:12
Kerstin Jacobsson: Innovations in EU Governance - The case of employment policy co-ordination
Scorerapport 2001_12 (62 Kb)

2001:13
Erik Malmstig: Arbetets organisering i vardagen: en sociologisk studie av elva öppenvårdsapotek
Scorerapport 2001_13 (186 Kb)

2001:14
Catrin Andersson: Ämbetsmannastat och demokrati
Scorerapport 2001_14 (133 Kb)

2001:15
Bengt Jacobsson and Göran Sundström: Resultat utan lärande: erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning
Scorerapport 2001_15 (117 Kb)

 

2000

2000:1
Niels Thygesen: Fra ydrestyring til selvstyring: Et studie af en dansk kommune
Scorerapport 2000_1 (100 Kb)

2000:2
Kristina Genell: Skilda världar: att vara direktör i staten
Scorerapport 2000_2 (155 Kb)

2000:3
Staffan Furusten and Jonas Bäcklund: In the shadow of American stars: On American dominance and Americanisation of the Swedish consultancy field
Scorerapport 2000_3 (68 Kb)

2000:4
Kerstin Sahlin-Andersson: National, international and transnational constructions of New Public Management
Scorerapport 2000_4 (74 Kb)

2000:5
Torbjörn Nilsson: Ämbetsmannastaten i själva verket: rekrytering och avancemang i en moderniserad stat 1809-1880
Scorerapport 2000_5 (99 Kb)

2000:6
Malena Britz: The Development of Swedish and French Defence Industrial Companies 1994-1999: A comparative Study
Scorerapport 2000_6 (104 Kb)

2000:7
Mats Jutterström: A Business Dilemma in EU Lobbying: Horizontal Relations and Parallel Action
Scorerapport 2000_7 (55 Kb)

2000:8
Magnus Ekengren and Kerstin Jacobsson: Explaining the Constitutionalization of EU Governance: the Case of European Employment Co-operation
Scorerapport 2000_8 (65 Kb)

2000:9
Karin Svedberg Nilsson: Accounting for Change
Scorerapport 2000_9 (42 Kb)

2000:10
Magnus Boström: Om reationen mellan stat och civilsamhälle. Miljöorganisationers interaktion med statliga och politiska organisationer
Scorerapport 2000_10 (93 Kb)

2000:11
Bengt Jacobsson: Världen i staten. Europeisering, politik och statens organisation
Scorerapport 2000_11 (79 Kb)

2000:12
Jan Turtinen: Globalising Heritage: On UNESCO and the Transnational Construction of a World Heritage
Scorerapport 2000_12 (65 Kb)

2000:13
Anders Forssell and Anders Ivarsson Westerberg: Administrera mera! Organisationsförändring och administrativt arbete
Scorerapport 2000_13 (65 Kb)

2000:14
Kerstin Sahlin-Andersson: Transnationell reglering och statens omvandling. Granskningssamhällets framväxt
Scorerapport 2000_14 (28 Kb)

2000:15
The New Regulation. A Research Programme
Scorerapport 2000_15 (53 Kb)

2000:16
Samtida Gränser - Framtida Gränser. Dokumentation av doktorandkonferens, oktober, 2000
Scorerapport 2000_16 (160 Kb)

2000:17
Staffan Furusten and Christina Garsten: Temporary ties. The construction of expertise and authority in temporary consulting services
Scorerapport 2000_17 (585 Kb)

 

1999

1999:1
Ulrika Mörth: Framing the defence industry/Equipment issue: the case of the European Commission
Scorerapport 1999_1 (46 Kb)

1999:2
Bengt Jacobsson: Europeiseringen och statens omvandling
Scorerapport 1999_2 (45 Kb)

1999:3
Rune Premfors: Sveriges demokratisering: Ett historisk-institutionalistiskt perspektiv
Scorerapport 1999_3 (95 Kb)

1999:4
A, Papakostas: Why is there no clientelism in Scandinavia? A comparison of the Swedish and Greek sequences of development
Scorerapport 1999_4 (345 Kb)

1999:5
Anders Forssell: Offentlig reformation i marknadsmodellernas spår?
Scorerapport 1999_5 (41 Kb)

1999:6
Anders Ivarsson Westerberg: Förändrad fogde. Reformer och förändring i statens kärna
Scorerapport 1999_6 (115 Kb)

Score-rapport 1999:7
Staffan Furusten: In the Wake of Deregulation
Scorerapport 1999_7 (43 Kb)

1999:8
Göran Sundström: Att tala med en röst. En studie av hur EU-medlemskapet påverkar
Scorerapport 1999_8 (164 Kb)
 

1999:9
Magnus Boström: Den organiserade miljörörelsen. Fallstudier av Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace och Det Naturliga Steget
Scorerapport 1999_9 (459 Kb)

1999:10
Bengt Jacobsson and Göran Sundström: Invävd i Europa. En undersökning av den svenska statsförvaltningens EU-arbete
Scorerapport 1999_10 (210 Kb)

1999:11
Kerstin Jacobsson: Employment policy in Europe - A new system of European governance?
Scorerapport 1999_11 (46 Kb)

1999:12
Christina Garsten and Jan Turtinen: Angels and Cameleons. The Cultural Construction of the Flexible Temporary Agency Worker in Sweden and Britain
Scorerapport 1999_12 (76 Kb)
 

1998

1998:1
N.-A Johnsplass: Bestiller: Utforermodellens vekst och fall. En Empirisk studie av KommunAktuellt
Scorerapport 1998_1 (2934 Kb)

1998:2
Ulrika Mörth and Bengt Jacobsson: Paradoxes of Europeanization. Swedish Cases
Scorerapport 1998_2 (2608 Kb)

1998:3
Nils Brunsson: A World of Standardization as a Social Form
Scorerapport 1998_3 (2800 Kb)

1998:4
C. Mazza, C. and K. Sahlin-Andersson, J. Strandgaard Pedersen: MBA: European Constructions of an American Model
Scorerapport 1998_4 (3157 Kb)

1998:5
Kristina Tamm Hallström: Construction of Authority in Two International Standardization Bodies
Scorerapport 1998_5 (3272 Kb)

 

1997

1997:1
Perho, A: Beställar-utförarmodellens uppkomst och fall i Täby kommun
Scorerapport 1997_1 (4821 Kb)

1997:2
Haldén, E: Ett centralt ämbetsverk i omvandling - från Skolöverstyrelsen till Skolverket
Scorerapport 1997_2 (3540 Kb)

1997:3
Mörth, U: Policy Diffusion in Research and Technological Development: No Government is an Island
Scorerapport 1997_3 (3025 Kb)

1997:4
Papakostas, A: Staten: sociologiska perspektiv
Scorerapport 1997_4 (3018 Kb)

1997:5
Ahrne, G: De ofrivilliga passagerarna. En analys av staten ur ett organisationsteoretiskt perspektiv
Scorerapport 1997_5 (3220 Kb)

1997:6
Nilsson, T: Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat: Fiender eller allierade?
Scorerapport 1997_6 (3324 Kb)

1997:7
Sahlin-Andersson, K. and Olson, O: Accouting Transformation in an Advanced Welfare State: The Case of Sweden
Scorerapport 1997_7 (4580 Kb)

1997:8
Brunsson, N. and Sahlin-Andersson, K: Constructing Organizations
Scorerapport 1997_8 (4580 Kb)

 

1996

 

1996:1
Garsten, C: Just-in-time: Flexible Workforce and Professional Integrity
Scorerapport 1996_1 (1933 Kb)

1996:2
Jacobsson, B: Local Governments and Institutional Change
Scorerapport 1996_2 (3224 Kb)

1996:3
Brunsson, N: The Standardization of Organizational Forms as a Cropping-up Process
Scorerapport 1996_3 (2434 Kb)

1996:4
Premfors, R: Reshaping the Democratic State: Swedish Experiences in a Comparative Perspective
Scorerapport 1996_4 (3130 Kb)

1996:5
Hart, P. and Rosenthal, U: Crisis Management in Government: Developments in Theory and Practice
Scorerapport 1996_5 (4157 Kb)

1996:6
Brunsson, N: Institutionalized Beliefs and Practices - the Case of Markets and Organizations
Scorerapport 1996_6 (2893 Kb)

Our publications in DiVA

In DiVA (The Digital Academic Archive) you will find all publications by Stockholm University’s researchers and educators from year 2007. Since 2022, Score is a research center organized at the Department of Social Anthropology. Therefore, you will find Score's publications in the Department of Social Anthropology's DiVA stream.

On this page