Evenemanget är en del av John Durham Peters besök vid Institutionen för kultur och estetik i juni 2017 under temat "Media as infrastructures of being: Meaning, Environment and History". 

John Durham Peters är professor i kommunikationsvetenskap vid University of Iowa.

Organiserat av: Staffan Bergwik, Henrik Christensen, Johan Fredrikzon, Thomas Götselius, Christer Johansson, Charlotta Palmstierna Einarsson, Sonya Petersson, Aleksei Semenenko, Adam Wickberg Månsson.

För mer information kontakta gärna: christer.johansson@littvet.su.se.