Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Under vårterminen 2017 startar Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till. Efter föreläsningen kan den som vill gå till Gula villans onsdagspub!

Dagens föreläsare är Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. 

Musik, makt och motstånd: The Grateful Dead och rockmusik som politik - om föreläsningen

Sex, droger och rock’n’roll – eller en politisk motkultur? Och vad kan en gammal litteraturforskare egentligen veta om rockmusik? The Grateful Dead (1965-1995) kallade sig ett ”opolitiskt” rockband, men var samtidigt centrum för en livaktig, allt vidare motkultur. Man fyllde en politisk funktion i ett Amerika som valde Ronald Reagan till president – men vad hade politiken och musiken med varandra att göra? Och hur kan ”politik” förstås när det inte alls handlar om politiska budskap i låttexterna? Föreläsningen bygger på min bok Listening to the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation, som ges ut på University of California Press i slutet av maj/början av juni.