Just nu pågår flera forskningsprojekt om 1700-talet inom Institutionen för kultur och estetik. Forskare inom musikvetenskap, teatervetenskap, litteraturvetenskap och idéhistoria närmar sig seklet på olika sätt och ställer olika typer av frågor. Vid seminariet inventerar vi pågående forskning och blickar framåt mot möjliga samarbeten.