Opponent: Professor Dr Karin Hoff, Georg-August Universität, Göttingen Tyskland.

Ordförande: Professor Jobst Welge, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.